Nieuws

“Gratis ‘CO2-strooizand’ op Klimaatmarkt”

Op zaterdag 6 februari organiseert GroenLinks van elf tot vier uur een Klimaatmarkt op het Havenhoofd in Carnisselande. Het idee achter deze klimaatmarkt is om bezoekers voor te lichten over hoe zij minder CO2 kunnen produceren of zelfs kunnen reduceren. Op de markt zijn organisaties en bedrijven aanwezig die actief zijn op het gebied van CO2 reductie. Zij maken zich sterk voor zaken die zowel door de individuele burger als de overheid ingezet kunnen worden. De producten of diensten die zij verkopen, sluiten aan bij het gedachtegoed van een duurzamere wereld.

Lees verder

Brede discussie CCS op voorstel van Barendrecht

Op het landelijk Congres van GroenLinks in Amersfoort op 28 november 2009 is met een positief advies van het Bestuur de motie aangenomen die door de afdeling Barendrecht is ingediend. Deze motie beoogt dat er een brede discussie binnen GroenLinks zal worden gehouden over het afvangen en opslaan van CO2. Ook Kees Vendrik, 2e Kamerlid, steunde de motie.

Potje Haagse politiek

Op 13 januari debatteerde de Tweede Kamer over de voorgenomen CO2-opslag in Barendrecht. Tessa Augustijn was er bij en kreeg een bijzonder staaltje Haagse Politiek te zien. Het onderwerp van zogenaamd ‘nationaal belang’ en ‘grote economische potentie’, met eerst grote impact voor de Barendrechtse bevolking en later die van Nederland werd daarmee niet naar het niveau gebracht dat ik van onze volksvertegenwoordigers verwachtte. Het was niet alleen inhoudelijk een teleurstellend debat.

Lees verder

Beelden warm ingepakt

Onder het motto 'laat huurders niet in de kou staan' voert GroenLinks Barendrecht actie in de gemeente voor betere woningisolatie. De standbeelden ‘Meisje in de wind’, ‘Meisje met haan’ en ‘Burgers van Carnisse’ zijn geïsoleerd met lekker warme kleren. De beelden staan symbool voor alle huurders van Barendrecht die door ontbrekende of slechte isolatie in de kou staan. Een betere isolatie spaart de huurder geld uit, is goed voor het milieu en levert ook nog eens groene banen op. Gemeentes kunnen hierover bindende afspraken maken met woningcorporaties. GroenLinks wil dat Barendrecht zorgt dat volgend jaar 10% van de huurwoningen goed geïsoleerd worden.

Lees verder

Barendrecht fietst mee in estafette GroenLinks regio

Op zaterdagmorgen 19 september staan een tiental Barendrechters klaar voor de fietsestafette van GroenLinks. Vanaf het NS station Barendrecht wordt via het Noordereiland naar de Coolsingel in Rotterdam gefietst. Vandaar wordt met fietsers uit Schiedam en Rotterdam richting Capelle gefietst. Doel van de actie is aandacht vragen voor knelpunten in het fietsverkeer.

Oproep: Komt allen op dinsdag 1 december!

ZEG 1 DECEMBER NEE TEGEN CO2! U heeft het vast allemaal al in de media gelezen en gehoord: de ministers Cramer (PvdA) en Van der Hoeven (CDA) hebben op 17 november jl. het besluit genomen om Barendrecht aan te wijzen voor de opslag van CO2. Alle inspanningen van de burgers, die hebben ingesproken of een zienswijze hebben ingediend, provinciale staten en de politieke partijen in Barendrecht ten spijt, hebben zij toch dit besluit genomen.

Lees verder

Pagina's