Onze actiepunten 

Cultuur

 • Naast de ondersteuning van de basisinfrastructuur en bestaande culturele kernfuncties (denk aan cultuureducatie en theater) in onze gemeente, houden we altijd budget beschikbaar voor de ondersteuning van interessante nieuwe projecten. Daarmee stimuleren we samenwerking en verbreding van het publiek.
 • Een onafhankelijke 'cultuurmakelaar' maakt het mogelijk dat er een breed en gevarieerd cultureel aanbod in Barendrecht is dat aansluit bij behoeften van inwoners.
 • Barendrecht stimuleert het ontwikkelen van cultureel ondernemerschap in Barendrecht. Makers en instellingen die hun ondernemerschap willen versterken worden door de gemeente ondersteund in (bijvoorbeeld) de vorm van een kennisvoucherregeling.
 • Samen met bewoners kiezen we voor meer kunst in de openbare ruimte.
 • De gemeente faciliteert historische wandelingen en beelden- en architectuurroutes. Door deze activiteiten leren mensen niet alleen over de lokale geschiedenis, maar zullen ze deze ook meer gaan waarderen. Cultuurhistorische waarden worden tegelijkertijd toeristisch én recreatief benut.
 • Beeldbepalende panden, objecten en terreinen worden aangewezen als waardevol erfgoed.

  Sport

 • Wij stimuleren iedereen om te gaan sporten. Sporten moet voor iedereen mogelijk zijn. 
 • Sportverenigingen krijgen zo nodig financiële steun om te kunnen zorgen voor een breed, toegankelijk en betaalbaar sportaanbod. We werken samen met andere gemeenten als het gaat om het realiseren van sportvoorzieningen.
 • De gemeente stimuleert de verduurzaming van de sportaccommodaties in Barendrecht.
 • Alle leerlingen in het basisonderwijs krijgen een kennismakingsprogramma bij verschillende sportverenigingen. Zo hopen we te bereiken dat leerlingen meer gaan sporten en zich vaker inschrijven bij sportverenigingen. 
 • De deelname van jongeren aan sportverenigingen/activiteiten wordt gestimuleerd. Extra aandacht geven we aan kinderen uit gezinnen met weinig inkomen, meisjes met een migrantenachtergrond en kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.
 • Alle kinderen leren zwemmen / zijn slootvaardig. Programma’s als Swim to Play en de mogelijkheid om via Het Kindpakket kosteloos te leren zwemmen voor minima wordt voortgezet.
 • Voor senioren komt er een gevarieerd aanbod aan sport- en bewegingsactiviteiten, afgestemd op de behoeften van deze groep, bijvoorbeeld valpreventie.