Duurzame economie en werk

Een groene economie is een belangrijke uitdaging voor ondernemers. Duurzaamheid levert banen op en is daarnaast minder belastend voor de leefomgeving. GroenLinks wil helpen waar het kan en daagt ondernemers uit te vergroenen. Daarnaast wil GroenLinks de ‘wegwerpeconomie’ omvormen tot een circulaire economie. Gebruikte grondstoffen moeten niet meer gezien worden als afval, maar als recycle-materiaal. De gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven door zelf circulair en innovatief te zijn.

Onze actiepunten

  1. GroenLinks ondersteunt de ontwikkeling van lokale markten. De markt is belangrijk voor de verkoop van betaalbare lokale producten. 
  2. De gemeente promoot streekproducten: ze gebruikt consequent duurzame producten bij activiteiten en evenementen.
  3. Wij willen goede gemeentelijke dienstverlening voor ondernemers. Er komt één bedrijvenloket waar ondernemers en starters terecht kunnen voor al hun vragen voor de BAR-gemeenten.
  4. Ondernemers worden tijdig geïnformeerd over geplande wegwerkzaamheden en over oplossingen om de toegankelijkheid te garanderen.
  5. We gaan bestaande winkelcentra versterken en verduurzamen. 
  6. Innovatie is een belangrijke taak van de (lokale) overheid. De gemeente gebruikt haar inkoopmacht om innovaties te stimuleren en te ondersteunen op weg naar de nieuwe circulaire economie.
  7. Duurzame projecten die worden opgezet door ondernemers of inwoners, worden ondersteund. 
  8. Bedrijfsterreinen worden duurzaam gemaakt of duurzaam ingericht. 
  9. Bij opdrachten en aanbestedingen eist de gemeente een sociale bijdrage in de vorm van stageplekken, leerwerktrajecten of begeleiding van maatschappelijk kwetsbare groepen.
  10. GroenLinks wil bedrijven aantrekken die milieuvriendelijk werken en tegelijkertijd de werkgelegenheid in Barendrecht versterken. Daarbij kijken we beter naar wat onze regio nodig heeft.