Onze actiepunten

  1. GroenLinks ondersteunt de ontwikkeling van lokale markten. De markt is belangrijk voor de verkoop van betaalbare lokale producten. 
  2. De gemeente promoot streekproducten: ze gebruikt consequent duurzame producten bij activiteiten en evenementen.
  3. Wij willen goede gemeentelijke dienstverlening voor ondernemers. Er komt één bedrijvenloket waar ondernemers en starters terecht kunnen voor al hun vragen voor de BAR-gemeenten.
  4. Ondernemers worden tijdig geïnformeerd over geplande wegwerkzaamheden en over oplossingen om de toegankelijkheid te garanderen.
  5. We gaan bestaande winkelcentra versterken en verduurzamen. 
  6. Innovatie is een belangrijke taak van de (lokale) overheid. De gemeente gebruikt haar inkoopmacht om innovaties te stimuleren en te ondersteunen op weg naar de nieuwe circulaire economie.
  7. Duurzame projecten die worden opgezet door ondernemers of inwoners, worden ondersteund. 
  8. Bedrijfsterreinen worden duurzaam gemaakt of duurzaam ingericht. 
  9. Bij opdrachten en aanbestedingen eist de gemeente een sociale bijdrage in de vorm van stageplekken, leerwerktrajecten of begeleiding van maatschappelijk kwetsbare groepen.
  10. GroenLinks wil bedrijven aantrekken die milieuvriendelijk werken en tegelijkertijd de werkgelegenheid in Barendrecht versterken. Daarbij kijken we beter naar wat onze regio nodig heeft.