Kernpunten uit ons programma 2018-2022.

Eerlijk delen

Meer sociale woningbouw en behoud van sociale huurwoningen, zowel voor jongeren en ouderen.

Barendrecht neemt de regierol om schuldenlast van inwoners te verminderen en stimuleert instellingen en organisaties om dat ook te doen.

Iedereen met een minimum inkomen kan gratis reizen in de regio.

 

Zorg

Geen kind groeit in armoede op. Ook kinderen uit arme gezinnen kunnen het onderwijstype van hun keuzebezoeken en kunnen deelnemen aan alle beschikbare sport- en cultuurvoorzieningen in Barendrecht.

Er komt een sociaaljuridisch loket in Barendrecht.

Budget is niet leidend. Iedereen in Barendrechters moet zinvol mee kunnen doen.

 

Klimaat

Er komt geen CO2 opslag in Barendrecht, maar we zetten stappen op weg naar een CO2 energie neutraal Barendrecht in 2030. We helpen huurders en bezitters van huizen naar een energiearm huis.

Het restafval is nu 284 kg per inwoner per jaar. In 2020 moet het 100 kg per persoon zijn. Jaarlijks wordt het restafval met 25 kg per persoon verminderd.

Natuur-en milieueducatie vinden we van groot belang. Er is een aanbod voor alle inwoners en met name voor onze jongeren.

 

Lokaal

Recreëren in de eigen omgeving wordt gestimuleerd. Er wordt ingezet op uitbreiding van de natuur van de Zuidpolder die ook voor wandelaars veilig is te bereiken.

Het is aantrekkelijker om met de fiets naar de tram en het station te gaan dan met de auto. Je fiets staat veilig geparkeerd.

Barendrecht bindt de strijd aan tegen zwerfafval en plastic soup. Langs de Oude Maas worden Jutterbakken geplaatst.

 

Barendrecht, 18 januari 2018