Wonen

Voor iedereen zijn er passende woonmogelijkheden in Barendrecht. Er zijn veel eengezinswoningen gebouwd in onze gemeente. Veel oudere inwoners willen graag gelijkvloers wonen. In de afgelopen vier jaar is gestart met de bouw van levensloopbestendige woningen. GroenLinks wil dat er voor iedere beurs een aanbod is. Jongeren die in Barendrecht willen blijven wonen moeten een kans krijgen. We willen leegstaande kantoren daarvoor ombouwen en nieuwbouw dichtbij het openbaar vervoer. Om het voor jongeren betaalbaar te houden zal er hoger dan we gewend zijn gebouwd moeten worden. De lucht in dus.

Onze Actiepunten

  1. De voorraad sociale huurwoningen dient niet te worden verminderd maar vergroot.
  2. Duurzame renovatie van de woningen vindt GroenLinks belangrijk.  
  3. Sociale huurwoningen ouder dan 40 jaar (met relatief lage huren) dienen zo min mogelijk te worden gesloopt of verkocht, maar goed te worden onderhouden en duurzaam te worden gerenoveerd ten behoeve van bewoners met lage inkomens.
  4. Voor de wijken uit de periode tot 1980, zoals de Oranjewijk, Zeeheldenbuurt, Driehoek, Noord I -IV, Centrum-Oost, Smitshoek e.d. dienen voor de woningen en de openbare ruimte in samenhang zorgvuldige beheersplannen te worden vastgesteld.