Onze Actiepunten

  1. De voorraad sociale huurwoningen dient niet te worden verminderd maar vergroot.
  2. Duurzame renovatie van de woningen vindt GroenLinks belangrijk.  
  3. Sociale huurwoningen ouder dan 40 jaar (met relatief lage huren) dienen zo min mogelijk te worden gesloopt of verkocht, maar goed te worden onderhouden en duurzaam te worden gerenoveerd ten behoeve van bewoners met lage inkomens.
  4. Voor de wijken uit de periode tot 1980, zoals de Oranjewijk, Zeeheldenbuurt, Driehoek, Noord I -IV, Centrum-Oost, Smitshoek e.d. dienen voor de woningen en de openbare ruimte in samenhang zorgvuldige beheersplannen te worden vastgesteld.