Zorg en Welzijn

Alle Barendrechters hebben het recht om mee te kunnen doen. Dat is niet altijd vanzelfsprekend. Het kan je tijdelijk tegenzitten in gezondheid of welzijn. Ook zijn er mensen die langdurig afhankelijk zijn van ondersteuning. Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en participatie(wet). Een geweldige uitdaging voor de gemeente. Geld mag niet leidend zijn voor de kwaliteit. Preventie kan veel voorkomen. Daarom zijn we voor een rijk aanbod aan algemene voorzieningen met een lage drempel.

Onze actiepunten

 1. Wij streven naar een sterk preventief beleid met goede begeleiding naar zorg.
 2. Inwoners met een hulpvraag, verzorgenden en mantelzorgers laten we niet aan hun lot over. 
 3. Het aanbod van algemene voorzieningen zoals ict-vaardigheden, valtrainingen, cursus e-biken, enz. is groot.
 4. Er komen experimenten met woonvormen tussen zelfstandig wonen en wonen in een verzorgings- of verpleegtehuis.
 5. Nieuwe woningen voor ouderen en mensen met een lichamelijke beperking worden dichtbij de noodzakelijke voorzieningen gebouwd.
 6. De gehele gemeente is goed te bereiken voor iedereen met een rolstoel of rollator. Barendrecht wordt ‘rolstoel-proof’ en bovendien goed toegankelijk voor doven en blinden. 
 7. Informatie over zorg is voor inwoners gemakkelijk te krijgen. Lichte hulp maar ook zwaardere vormen van ondersteuning zijn dichtbij (op wijkniveau) voorhanden. GroenLinks wil geen verschraling van de thuiszorg. 
 8.  In de aanbestedingen voor de zorg worden de arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de aanbieders meegewogen.
 9.  Mensen die gevlucht zijn uit oorlogsgebied en statushouder zijn, worden opgenomen in de gemeenschap. Naast professionele hulp vanuit Vluchtelingenwerk ondersteunen we de vrijwilligers die zich inzetten voor begeleiding. We bevorderen woonvormen die integratie bevorderen. Talenten en wensen van de nieuwkomers zijn belangrijke uitgangspunten bij participatie.
 10. Barendrecht is een dementievriendelijke gemeente. 
 11. Functionarissen in Barendrecht stellen de communicatie af op de (on)mogelijkheden van de burgers,  bijvoorbeeld op  personen met dementie, of met een lichamelijke of verstandelijke beperking. De gemeente zorgt voor scholing op dit punt.