Afdeling

De landelijke partij GroenLinks is verdeeld in afdelingen. Eén van die afdelingen is voor de leden die wonen in Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. GroenLinks werkt in deze drie gemeentes samen onder de noemer 'BAR'. Omdat ook de gemeentes zelf ook samenwerken in BAR-verband is GroenLinks BAR altijd uitstekend op de hoogte van de perikelen in alle drie de gemeentes.

Bestuur

Het bestuur van de afdeling organiseert activiteiten voor de leden, de verkiezingscampagnes en onderhoudt het contact met het landelijk bureau van GroenLinks.

Het bestuur van de afdeling bestaat uit:

  • Henk van Houcke (Ridderkerk), voorzitter 
  • Peter Körnmann (Albrandswaard), secretaris
  • Marjan Kooijman (Barendrecht), penningmeester
  • Ineke de Deugd (Ridderkerk), algemeen bestuurslid
  • James Scharink (Albrandswaard), algemeen bestuurslid

Het bestuur is bereikbaar onder: bar@groenlinks.nl 

Fracties
GroenLinks is vertegenwoordigd in alle drie de gemeenteraden van de BAR gemeenten. Twee raadszetels in Barendrecht, één in Albrandswaard en één in Ridderkerk.

Fractie Barendrecht

  • Arie Kooijman
  • Ada Dekker

Fractie Ridderkerk

  • Bjorn Ros

Fractie Albrandswaard

  • James Scharink