Nieuws

GroenLinks organiseert tweede thema-avond over afval

De fractie van GroenLinks Barendrecht organiseert op woensdag 24 april voor de tweede keer een thema-avond over het beleidsplan van Afval naar grondstoffen. Het besluit van de gemeenteraad op 2 april om akkoord te gaan met de voorstellen leidde afgelopen tijd tot veel vragen en meningen in de media. GroenLinks organiseert deze avond voor iedereen die het terugdringen van de hoeveelheid restafval belangrijk vindt.

Lees verder

Thuiszittende leerlingen

Dinsdag 12 maart maakte wethouder Roopram tijdens de vergadering van de commissie Samenleving over de Verordening Jeugdzorg melding van wachtlijsten voor het speciaal onderwijs en thuiszittende leerlingen.

Naar aanleiding van deze melding stelde GroenLinks schriftelijke vragen.

Schriftelijke vragen

Van afval naar grondstoffen

Dinsdag 19 maart vond de commissievergadering plaats waarin het voorstel Van afval naar grondstoffen van het college werd besproken. Kort gezegd komt het voorstel erop neer dat de gemeente met nieuwe mechanische technieken PMD ( plastic, metaal en drankkartons) gaat nascheiden. Het PMD kan bij het restafval. Daarnaast krijgen inwoners twee rolcontainer aan huis: een voor papier en een voor gft. Op deze manier moet er meer resultaat geboekt worden m.b.t scheiden van afval. Momenteel doet Barendrecht het heel slecht. Lees de bijdrage van ons raadslid Ada Dekker. Ada maakte gebruik van de reacties die we hebben ontvangen tijdens onze themavond voor inwoners.

Lees de bijdrage

GroenLinks spreekt inwoners over veranderingen afvalscheiding

Op de goed bezochte themavond van GroenLinks “Van afval naar grondstoffen” waren de aanwezigen het unaniem eens dat het met het scheiden van afval in Barendrecht beter moet. Reden voor de bijeenkomst was het binnenkort te bespreken plan in de gemeenteraad over een andere manier van afval, of beter grondstoffen, inzamelen. Kort samengevat betekenen de voorstellen dat inwoners twee rolcontainers krijgen: één voor gft en één voor papier. Op die manier moet er beter gescheiden worden. De inwoners gaan betalen voor het restafval. Wie weinig aanlevert krijgt geld terug en wie veel produceert moet bij betalen.

Lees verder

Aanleg nieuw voetpad naar de Zuidpolder

Het is zover. Een veilige verbinding vanaf het fietstunneltje aan de Ziedewijdsedijk naar de ingang van de Zuidpolder wordt aangelegd. Als het gereed is kunnen bewoners van Buitenoord en de Oranjewijk veilig naar de Zuidpolder. Straks niet meer opzij springen voor de auto's die vanaf de rondweg komen. Ook dit is onderdeel van gemeentelijke politiek. Onze motie die in juli 2018 unaniem door de raad aangenomen wordt nu werkelijkheid.

 

Pagina's