Nieuws

GroenLinks op zoek naar verdwenen bomen gemeentehuisplein

GroenLinks Barendrecht hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met  bomen. Verschillende malen stelde de partij vragen aan het College over het kappen van bomen o.a. aanleg bij de verbrede Dierensteinweg. GroenLinks stelt nu vragen over de verdwenen bomen op het Binnenhof, het plein voor het gemeentehuis. Bovendien verdween er ook een boom die bijna dertig jaar geleden door Barendrechtse scouts aan het toenmalige gemeentebestuur werd geschonken.
Lees verder

Hondenbelasting

Twee zaken lopen dwars door het beleid en de standpunten van GroenLinks: eerlijk delen en een duurzame samenleving. Maar juist bij onderwerpen als hondenbelasting wordt dat spannend.
 
Eerlijk delen
GroenLinks staat voor een samenleving waarin we samen verantwoordelijkheid dragen voor een leefbare en gezonde samenleving. Dat betekent dat GroenLinks voorstander is van collectieve belastingen, waarbij iedereen naar draagkracht bijdraagt. Tegelijkertijd worden uit die collectieve belastingen – zowel landelijk als lokaal – voorzieningen betaalt die we allemaal in meer of mindere mate gebruiken. Het gaat bijvoorbeeld om zorg, onderwijs en infrastructuur.
 
Duurzame samenleving
Bij een duurzame samenleving past het reduceren van vervuiling en afval. Afval dat we hebben, moeten we zoveel mogelijk scheiden en hergebruiken. En om de enorme berg (onnodig) afval enigszins te beperken, is GroenLinks voorstander van ‘de vervuiler betaalt’. Van GroenLinks mag de belasting op afval best iets omhoog, zodat inwoners en ondernemers voelbaar profijt hebben van afvalreductie. Daar staat tegenover dat andere belastingen best iets omlaag kunnen, zodat inwoners en ondernemers niet méér belasting gaan betalen door de verduurzaming van ons dorp.
 
Lees verder

Doorlopende wandelpaden

Barendrecht is een mooie gemeente om te wonen en te leven. Een sterk punt zijn de groene gebieden in Barendrecht en omgeving. Veel mensen vinden het heerlijk om dicht bij huis een korte of langere wandeling te maken en te genieten van het bewegen, de ruimte en het groen.
GroenLinks vindt het belangrijk dat de groene gebieden goed bereikbaar zijn. Dat is niet altijd het geval. Voorbeelden: delen van de Zuidpolder zijn niet veilig te voet te bereiken. Denk aan het gebied grenzend aan de Ziedewijdsedijk. Op deze dijk en het Leedepad loop je het risico uit je schoenen gereden te worden.  
Lees verder

Algemene beschouwingen van 4 juli 2017

De voorjaarsnota 2018 bespreken we met de wetenschap dat het in financiële zin goed gaat met de gemeente Barendrecht. Dankzij de inhoud van de meicirculaire werden we net voor de bel gered: de te verwachte tekorten bleven uit. Het is een raar fenomeen dat je als gemeente hoog of laag kunt springen maar dat de meicirculaire bepalend is wat we ons kunnen veroorloven.
GroenLinks kijkt terug op een hectisch raadsjaar. Met de caravan nog voor de deur ontstond er een situatie waarin de bestuurlijke balans uit evenwicht was. Eén wethouder trad af en het college werd demissionair. Voor GroenLinks lag de oorzaak vooral in de verstoorde verhoudingen tussen de coalitiepartners. De formateurs gaven aan dat er verschil was in karakters en kwaliteiten binnen het college. Bij het aantreden van het nieuwe college hebben we de wens uitgesproken dat er meer evenwicht en stabiliteit zou komen in de nieuwe coalitie, zowel in het college als in de raad. In het afgelopen halfjaar hebben we ervaren dat er meer evenwicht is in college en tussen de coalitiepartijen. Er zijn zichtbare verschillen tussen de collegeleden. Deze diversiteit in het college lijkt te werken. Wij hebben er vertrouwen in dat ze zonder kleerscheuren de eindstreep gaan halen. Alhoewel je weet het nooit met de naderende verkiezingen

Lees verder

Beplanting of gras!

Bewoners van de  Klipper- Spits in Buitenoord zijn gehecht aan het groen in hun wijk. De renovatie van het fietspad in hun buurt had tot gevolg dat de rozebottels op de walkanten van de singel werd verwijderd. Er zou gras voor in de plaats komen. De bewoners zijn het daarmee niet eens. Ze schreven ingezonden brieven, organiseerden een petitie en dienden een klacht bij het College in. GroenLinks stelde schriftelijke vragen aan het College of het klopte dat het beleid van de gemeente zou zijn om beplanting te vervangen door gras. Uit het antwoord van de wethouder blijkt dit niet het geval te zijn. Wel wil de gemeente water meer zichtbaar maken.

Lees verder

Burger dichter bij de politiek

Vanaf woensdag 10 mei 2017 start de cursus Politiek Actief. De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten en wordt georganiseerd door de gemeenteraad van Barendrecht. De cursus biedt inwoners de gelegenheid om een kijkje te nemen achter de schermen van de lokale politiek. Hiermee hoopt de gemeente Barendrecht inwoners enthousiast te maken om politiek actief te worden, bijvoorbeeld als lid van een politieke partij, in een adviesraad of als raadslid. Aanmelden voor deze gratis cursus kan via griffie@barendrecht.nl.

Lees verder

Pagina's