Nieuws

Jongste kandidaat GroenLinks Barendrecht presenteert verkiezingsprogramma

“ De verandering begint in Barendrecht” is de titel van het verkiezingsprogramma van GroenLinks Barendrecht. Afgelopen weekend werd het eerste exemplaar door de jongste kandidaat van GroenLinks Sybe de Werk, 19 jaar en op plaats 3, uitgereikt aan het oudste lid Annie Blom, 80 jaar.

Annie maakt zich sterk voor een eerlijk, rechtvaardig en een duurzaam Barendrecht. Het belang van afvalscheiden, of zoals ze zelf zegt grondstoffen inzamelen draagt ze actief uit. Bij het in ontvangst nemen van het verkiezingsprogramma liet ze trots haar nieuwe inductieplaat zien. Ze voegt eraan toe “Eindelijk van het gas af. Goed voor het milieu en de portemonnee, geen open vuur en solidair met de Groningers”.

GroenLinks Barendrecht wil: een gezonde toekomst (een groene gemeente met goed geïsoleerde energiezuinige woningen en schone lucht) , een eerlijke kans voor iedereen (we willen in Barendrecht de welvaart eerlijk verdelen, armoede en schuldproblemen aanpakken), een zorgzame gemeente (goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle inwoners van Barendrecht).

Zie volgende pagina voor ons verkiezingsprogramma

Wisseling van de wacht bij GroenLinks Barendrecht

 In de laatste gemeenteraadsvergadering  heeft Els van Lopik afscheid genomen als buitengewoon commissielid voor GroenLinks. Els gaat binnenkort verhuizen. Ze gaat buiten Barendrecht wonen. Vier jaar lang deed ze het werk met hart en ziel. Een van haar speerpunten was voorkomen dat er onnodig bomen gekapt werden. Ze diende meerdere keren daar vragen over in. De nestor van de raad Klaas Orsel en Arie Kooijman, raadslid GroenLinks spraken haar toe. Tot slot bedankte Els de raad voor het vertrouwen en samenwerken.

In dezelfde vergadering is Ada Dekker beëdigd als buitengewoon commissielid. Ada volgt Els van Lopik op. Ada was eerder  4 jaar raadslid voor GroenLinks. Op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart staat Ada op nummer 2.

GroenLinks zet natuur-en milieueducatie op de kaart

Met natuur en milieueducatie moet je vroeg beginnen. In Barendrecht spannen verschillende organisaties met vrijwilligers zich daarvoor in. Er worden o.a. leuke lessen in de natuur georganiseerd voor basisschoolleerlingen.  De activiteiten kunnen nog beter op elkaar afgestemd worden waardoor meer kinderen bereikt worden. Aansluiting op het schoolprogramma kan veel opleveren.
In de lessen gaat het om weten, ervaren en genieten. Op die manier worden kinderen zich bewust hoe belangrijk natuur en milieu zijn. Alle inwoners van Barendrecht en ook de gemeente heeft daar belang bij. Er liggen immers belangrijke vraagstukken: scheiden van afval, wateroverlast, zwerfafval en het minder worden van de biodiversiteit.
Lees verder

Eneco verkopen? Het kan anders

GroenLinks Barendrecht is niet gelukkig met de voorgenomen verkoop van aandelen Eneco door gemeenten. Het belangrijkste argument hiervoor is dat verkoop aan een onbekende partij de duurzame missie en doelen van Eneco in gevaar kunnen brengen. Niemand garandeert dat de potentiële koper van plan is de missie en doelen van Eneco in stand te houden. Gezien de omvang en het belang van Eneco is het denkbaar dat een ander energiebedrijf Eneco koopt en voor hun grijze stroomleveranties gaat gebruiken. Een ander scenario is een investeerder die zo snel mogelijk zijn rendement wil halen wat voor de consument kan leiden tot slechtere dienstverlening en hogere tarieven. Daarnaast vindt GroenLinks Barendrecht dat Eneco een goede samenwerkingspartner voor gemeenten kan zijn om hun duurzaamheidsdoelen te realiseren. De brandbrief van drie grote bedrijven steunt ons in deze gedachte.

Lees verder

GroenLinks op zoek naar verdwenen bomen gemeentehuisplein

GroenLinks Barendrecht hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met  bomen. Verschillende malen stelde de partij vragen aan het College over het kappen van bomen o.a. aanleg bij de verbrede Dierensteinweg. GroenLinks stelt nu vragen over de verdwenen bomen op het Binnenhof, het plein voor het gemeentehuis. Bovendien verdween er ook een boom die bijna dertig jaar geleden door Barendrechtse scouts aan het toenmalige gemeentebestuur werd geschonken.
Lees verder

Pagina's