Nieuws

GroenLinks Barendrecht stelt kandidatenlijst vast

GroenLinks Barendrecht gaat voor vijfde keer meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. In de ledenvergadering van de afdeling Albrandswaard, Barendrecht en Ridderkerk  is voor elk van de gemeenten de kandidatenlijst vastgesteld. De top drie van de Barendrechtse lijst met 17 kandidaten vertegenwoordigt drie generaties. Lijstrekker is Arie Kooijman (67), nummer 2 is Ada Dekker (40) en nummer 3 Sybe de Werk (19).  De afgelopen vier jaar heeft Arie Kooijman zich ingezet in de Barendrechtse gemeentepolitiek, eerst als buitengewoon commissielid en de afgelopen ander half jaar als gemeente raadslid. In Albrandswaard gaat GroenLinks voor de eerste keer meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

GroenLinks zet natuur-en milieueducatie op de kaart

Met natuur en milieueducatie moet je vroeg beginnen. In Barendrecht spannen verschillende organisaties met vrijwilligers zich daarvoor in. Er worden o.a. leuke lessen in de natuur georganiseerd voor basisschoolleerlingen.  De activiteiten kunnen nog beter op elkaar afgestemd worden waardoor meer kinderen bereikt worden. Aansluiting op het schoolprogramma kan veel opleveren.
In de lessen gaat het om weten, ervaren en genieten. Op die manier worden kinderen zich bewust hoe belangrijk natuur en milieu zijn. Alle inwoners van Barendrecht en ook de gemeente heeft daar belang bij. Er liggen immers belangrijke vraagstukken: scheiden van afval, wateroverlast, zwerfafval en het minder worden van de biodiversiteit.
Lees verder

Eneco verkopen? Het kan anders

GroenLinks Barendrecht is niet gelukkig met de voorgenomen verkoop van aandelen Eneco door gemeenten. Het belangrijkste argument hiervoor is dat verkoop aan een onbekende partij de duurzame missie en doelen van Eneco in gevaar kunnen brengen. Niemand garandeert dat de potentiële koper van plan is de missie en doelen van Eneco in stand te houden. Gezien de omvang en het belang van Eneco is het denkbaar dat een ander energiebedrijf Eneco koopt en voor hun grijze stroomleveranties gaat gebruiken. Een ander scenario is een investeerder die zo snel mogelijk zijn rendement wil halen wat voor de consument kan leiden tot slechtere dienstverlening en hogere tarieven. Daarnaast vindt GroenLinks Barendrecht dat Eneco een goede samenwerkingspartner voor gemeenten kan zijn om hun duurzaamheidsdoelen te realiseren. De brandbrief van drie grote bedrijven steunt ons in deze gedachte.

Lees verder

GroenLinks op zoek naar verdwenen bomen gemeentehuisplein

GroenLinks Barendrecht hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met  bomen. Verschillende malen stelde de partij vragen aan het College over het kappen van bomen o.a. aanleg bij de verbrede Dierensteinweg. GroenLinks stelt nu vragen over de verdwenen bomen op het Binnenhof, het plein voor het gemeentehuis. Bovendien verdween er ook een boom die bijna dertig jaar geleden door Barendrechtse scouts aan het toenmalige gemeentebestuur werd geschonken.
Lees verder

Hondenbelasting

Twee zaken lopen dwars door het beleid en de standpunten van GroenLinks: eerlijk delen en een duurzame samenleving. Maar juist bij onderwerpen als hondenbelasting wordt dat spannend.
 
Eerlijk delen
GroenLinks staat voor een samenleving waarin we samen verantwoordelijkheid dragen voor een leefbare en gezonde samenleving. Dat betekent dat GroenLinks voorstander is van collectieve belastingen, waarbij iedereen naar draagkracht bijdraagt. Tegelijkertijd worden uit die collectieve belastingen – zowel landelijk als lokaal – voorzieningen betaalt die we allemaal in meer of mindere mate gebruiken. Het gaat bijvoorbeeld om zorg, onderwijs en infrastructuur.
 
Duurzame samenleving
Bij een duurzame samenleving past het reduceren van vervuiling en afval. Afval dat we hebben, moeten we zoveel mogelijk scheiden en hergebruiken. En om de enorme berg (onnodig) afval enigszins te beperken, is GroenLinks voorstander van ‘de vervuiler betaalt’. Van GroenLinks mag de belasting op afval best iets omhoog, zodat inwoners en ondernemers voelbaar profijt hebben van afvalreductie. Daar staat tegenover dat andere belastingen best iets omlaag kunnen, zodat inwoners en ondernemers niet méér belasting gaan betalen door de verduurzaming van ons dorp.
 
Lees verder

Doorlopende wandelpaden

Barendrecht is een mooie gemeente om te wonen en te leven. Een sterk punt zijn de groene gebieden in Barendrecht en omgeving. Veel mensen vinden het heerlijk om dicht bij huis een korte of langere wandeling te maken en te genieten van het bewegen, de ruimte en het groen.
GroenLinks vindt het belangrijk dat de groene gebieden goed bereikbaar zijn. Dat is niet altijd het geval. Voorbeelden: delen van de Zuidpolder zijn niet veilig te voet te bereiken. Denk aan het gebied grenzend aan de Ziedewijdsedijk. Op deze dijk en het Leedepad loop je het risico uit je schoenen gereden te worden.  
Lees verder

Pagina's