Nieuws

Piet Boekhoud start als formateur

Persbericht gemeente Barendrecht

BARENDRECHT (donderdag 12 april 2018) – De zes partijen uit de raad (CDA, SGP/ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, VVD en D66) die met elkaar het proces van coalitievorming in gaan, hebben Piet Boekhoud als formateur gevraagd. Hij heeft deze opdracht geaccepteerd.

De formateur is gevraagd om het proces van de formatie te begeleiden en hierover verslag uit te brengen.

Tijdens de formatieperiode voeren de zes politieke partijen onderhandelingen om tot een inhoudelijk akkoord te komen. Het akkoord wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Quote Piet Boekhoud: “Ik ben van huis uit gewend om mee te denken wanneer een beroep op je wordt gedaan ten dienste van het openbaar bestuur. Daarom heb ik na een eerste afstemming met de zes partijen besloten om de formatie te begeleiden.”

Piet Boekhoud (67 jaar) woont in Barendrecht, was voorzitter van de Raad van Bestuur van het Albeda College, vervolgens Lector Pedagogiek aan de Hogeschool Rotterdam en is nu werkzaam bij De Nieuwe Kans. Hij heeft in het verleden de coalitievorming in de gemeente Rotterdam (2006) en Vlaardingen (2011) begeleid.

 

Coalitievorming in Barendrecht

In de openbare vergadering van woensdag 4 april hebben zes partijen gevraagd om eerst te onderzoeken of een coalitie van CDA, D66, GroenLinks, SGP/CU en VVD haalbaar is. Eerder hadden deze partijen afzonderlijk al laten weten niet alleen met de EVB in een coalitie te willen stappen of een minderheidscoalitie van alleen de EVB te zullen steunen.

Programmatisch zijn er belangrijke verschillen tussen de EVB en GroenLinks op het gebied van duurzaamheid, visie op de toekomst van de BAR-organisatie en de wijze waarop aangekeken wordt tegen regionale samenwerking. GroenLinks staat een andere bestuursstijl voor dan die door de EVB in de afgelopen vier jaar is gehanteerd. We staan voor samenwerking met buurgemeenten en partners, een respectvol omgaan met de coalitie- en oppositiepartijen en een positieve manier van communiceren in de media. De bijdrage die Arie Kooijman uitsprak kunt u lezen via de button lees verder of beluisteren via de site van de gemeente.

Lees verder

Kiezers bedankt!

Foto vlag kiezers bedankt GLB 2018

Vandaag hebben we de campagne afgesloten met een rondje op de fiets door Barendrecht. Ook dit keer met onze GroenLinks vlag met daarop de tekst “Kiezers bedankt !”. De vlag roept van de tegenliggers een glimlach. Het maakt mensen vrolijk. GroenLinks Barendrecht is ook vrolijk van de uitslag van de verkiezingen. We hebben 414 stemmers gewonnen t.o.v. 2014. Het belangrijkst is dat we nu met twee zetels in de raad zitten. Een verdubbeling dus.

Alle mensen die op ons gestemd hebben: bedankt. Het geeft ons vertrouwen om aan de slag te gaan: mooie dingen doen voor Barendrechters en staan voor onze idealen. In de afgelopen vier jaar hebben veel mensen ons benaderd met tal van zaken: groenonderhoud, kappen van bomen, schone lucht, bouwprojecten, jeugdzorg, WMO of met een suggestie om iets anders te doen. Uw inbreng stellen we op prijs. Blijf ons benaderen. We komen graag naar u toe. Voor contactgegevens zie personen.

Verkiezingsprogramma voor mensen met een verstandelijke beperking

Een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking vroeg ons om een programma voor hun doelgroep. Verschillende inwoners van deze woonvoorziening wilde ook gaan stemmen. Ze wilden weten wat de verschillende partijen voor plannen hebben. We zijn aan de slag gegaan en hebben ons programma bewerkt voor de vragenstellers. Korte zinnen, concreet taalgebruik en toegespitst op de situatie. Dit programma stellen we via onze website beschikbaar voor iedere Barendrechter die er kennis van wil nemen. We vonden het goed dat we zijn aangesproken op onze verantwoordelijkheid om informatie toegankelijk te maken.

Verkiezingsprogramma in eenvoudig Nederlands

Waarom ik tegen de sleepwet stem

Kathalijne Buitenweg. Tweede Kamer. 

Nederland is een prachtig land. Een land vol mensen met heel uiteenlopende opvattingen en levensstijlen. Een land waarin het vertrouwen in de overheid groot is. Dat vrije Nederland koester ik. 
Juist daarom is het belangrijk dat we kritisch zijn als de overheid de vrijheden van burgers inperkt. Als het de bevoegdheden van de geheime diensten vergroot. Waar trekken wij de grens? Daar gaat het referendum over, op 21 maart. 

Lees verder

Een snelle busverbinding naar het station Barendrecht is noodzakelijk

GroenLinks Barendrecht mobiliteitsactie, Middeldijkerplein Barendrecht

De fiets is het snelste vervoermiddel om van het Middeldijkerplein naar het NS station Barendrecht te gaan. Met het openbaar vervoer ben je de meeste tijd kwijt. De auto levert parkeerproblemen op.

Dit zijn de conclusies van het mobiliteitsonderzoek van GroenLinks Barendrecht op dinsdag 13 maart. Om acht uur ‘s morgens werd op het Middeldijkerplein het startsein gegeven voor het praktijkonderzoek met de vraag hoe snel kom je van Carnisselande op Station Barendrecht. Drie middelen van vervoer werden uitgetest: de fiets, de auto en het openbaar vervoer. De fietsers waren ondanks wind en regen in 18 minuten bij het station en konden snel hun fiets parkeren. Een verbeterpunt is de kruising van de Binnenlandse Baan naar de Rozemarijnsingel. De twee auto’s deden er langer over. Twintig minuten voor de auto die via de Harmonielaan reed en 25 minuten voor de auto die over de Kilweg ging. De meeste tijd, 10 minuten, waren de automobilisten kwijt met het vinden van een parkeerplek. Uiteindelijk kwamen ze in de wijk rond het station terecht. Met de bus, inclusief overstap waren de deelnemers 55 minuten onderweg, inclusief 15 minuten vertraging. Medereizigers vertelde dat dit zelden gebeurt. Na afloop concludeerden de deelnemers dat een snelle verbinding noodzakelijk is om meer mensen met de bus naar het station te laten reizen.

Pagina's