Voor gemeenten is de campagne Maai Mei Niet een aanleiding om zich nog meer bewust te worden van ecologisch bermbeheer. Het doel is hetzelfde: in beide gevallen gaat het om het verhogen van de biodiversiteit.

We hebben daarom op 26 april 2022 de volgende vragen gesteld aan het college:

1. Op welke wijze worden in de meimaand bezitters van tuinen in Barendrecht opgeroepen om hun gazon niet te maaien en op die manier een bijdrage te leveren aan de biodiversiteit.
2. Hoeveel ha van de buitenruimte in Barendrecht vindt in 2022 ecologisch maaibeheer plaats?
    Hoeveel hectare wordt gefaseerd gemaaid?
    Van hoeveel hectare wordt het maaisel afgevoerd i.p.v. geklepeld?
3. Hoeveel hectare gaat u van 2022 -2026 ecologisch beheren?
4. Zijn de medewerkers van de bedrijven die het maaibeheer uitvoeren ook opgeleid voor gefaseerd maaien? Stelt u die eis aan de betreffende aannemers?
5. In Barendrecht wordt het maaibeheer ook uitgevoerd door andere beheerders, denk aan het waterschap Hollandse Delta en Het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde. Wat is het beleid van deze organisaties t.a.v. maaibeleid?
6. Vindt er afstemming plaats met Hollandse Delta en de Het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde over het maaibeleid?