In de Schakel van de afgelopen weken stonden ingezonden brieven over het loon van huishoudelijk hulpen die in het kader van de WMO voor onze inwoners ondersteuning bieden. In de brieven wordt gemeld dat de gemeente aan de zorgverleners/ ondernemers € 32,10 per uur betaalt, terwijl de medewerkers € 11,06 per uur ontvangen. In de brieven is sprake van verontwaardiging over deze verhouding. Mijn fractie heeft daarover de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het college:

 1. Kunt u aangeven hoe het tarief van € 32,10 is opgebouwd. We denken aan sociale lasten voor de werkgever, onkostenvergoeding voor de medewerkers, opleidingskosten, overhead van de organisatie en eventueel winst voor de ondernemer?
   
 2. Kunt u aangeven welke scholing betreffende medewerkers in de BAR-gemeenten aangeboden krijgen van de zorgaanbieders? Graag kwalitatieve en kwantitatieve informatie.
   
 3. Ontvangen de betreffende medewerkers ook een reiskostenvergoeding ? Zo ja, hoe luidt deze regeling? Wie komen er voor in aanmerking en wat zijn de vergoedingen.
   
 4. Kunt u van de zorgaanbieders eisen dat zij een hoger loon uitbetalen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom doen we dat niet?
   
 5. Zijn er gemeenten die de door een andere constructie de huishoudelijke medewerkers meer kunnen uitbetalen dan het minimumloon?