Nieuws

Ergenis over houtstook

Informatieavond Schone Lucht 

Op de informatieavond over Schone Lucht georganiseerd door GroenLinks meldde zich vorige week meer dan 20 inwoners om meer aan de weet te komen over de kwaliteit van de lucht in Barendrecht. Volgens de metingen is fijn stof, vooral de kleinste delen, een probleem in Barendrecht. In heel Barendrecht worden de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie overschreden. De geadviseerde waarden voor grotere delen fijnstof en roet worden dichtbij grote delen van de rondweg niet gehaald. In de regio staan op verschillende plaatsen meetstations die dagelijks de kwaliteit van de lucht volgen.

Lees verder

Gemeenteraad wil platform gehandicapten

Met een korte agenda waren gister in de Gemeenteraadsvergadering de meest belangrijke bespreek- en handelingspunten twee moties en de benoeming van de heer Stolk als buitengewoon commissielid namens de SGP/CU. Daarnaast ging veel tijd naar de simpele kwestie over waar nu precies welke vraag gesteld moet worden.

Lees verder

Schone lucht in Barendrecht?

Is de lucht in Barendrecht schoon? Deze vraag stelde de fractie van GroenLinks tweemaal aan het college van B&W. Een jaar geleden antwoordde de wethouder dat we voldeden aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. Onlangs stelde GroenLinks opnieuw de vraag, maar nu met de toevoeging of we voldoen aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Uit het antwoord van de wethouder blijkt dat nergens in Barendrecht de norm voor kleine deeltjes fijnstof (PM 2,5) gehaald wordt. De overschrijding bedraagt 2 tot 23% verspreid over Barendrecht. Op 9 januari organiseert GroenLinks een bijeenkomst over dit onderwerp.

De advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie worden nog niet als norm gehanteerd. Bij vergunningen wordt uitgegaan van de Europese normen die minder streng zijn. De advieswaarden van de WHO gaan ervan uit dat geen gezondheidsschade optreedt. Naast de kleinste deeltjes fijnstof wordt er ook gekeken naar grotere deeltjes, PM10, en roet.

Lees verder

Essenkap

Vorige week donderdag maakte Barendrecht NU melding van grootschalige essenkap in het gebied langs de Oude Maas tussen Heerjansdam en de Heinenoordtunnel.
In de Spuipolder en Vredepolder zouden alle essenbomen van een rode stip voorzien zijn. De kap zou noodzakelijk zijn in verband met de essentaksterfte.

Natuurvereniging IJsselmonde stelt dat het lijkt dat slechts een deel van de essenbomen ziek is.
De ziekte komt voor het meest westelijk gedeelte van de Vredepolder.
Onderzoekers van de Wageningen University en Research adviseren om terughoudend te zijn bij de kap en het snoeien van bomen die zijn aangetast door de essentaksterfte. Aldus de natuurvereniging.

Schriftelijke vragen en beantwoording door college van B&W

Schriftelijke vragen over luchtverontreiniging

Op 17 november heeft GroenLinks vragen gesteld aan het college over hoe schoon de lucht is in Barendrecht volgens de normen van de WHO.
Deze vragen zijn een vervolg van eerdere door GroenLinks gestelde vragen op 1 december 2017.

Lees verder

Verslag van de gemeenteraad van 20 november

De discussie over het toevoegen van extra burgerraadsleden is voor de coalitiepartijen in Barendrecht geen discussie. De burgerraadsleden voegen vanuit hun speciale expertise vaak kennis toe. En daarmee worden de beslissingen die de gemeenteraad neemt beter, stelden verschillende coalitiepartijen gisteravond in de raadsvergadering.

Lees verder