Nieuws

Algemene beschouwingen 13 november 2018

De begrotingsbehandeling 2019. In de voorbereiding is veel tijd gestoken, het maken van de begroting, vragen stellen en vragen beantwoorden. Vanavond gaan we de begroting vaststellen. Een belangrijk moment en onderdeel daarvan is het indienen van moties en amendementen. Dank aan iedereen die daar een bijdrage aan heeft geleverd.

Algemene beschouwingen en moties

Vervolg vragen wimpels Marte Röling

Op 15 mei stelden wij vragen over de verdwenen wimpels van Marte Röling voor Het Kruispunt aan het toenmalige college.
Het college antwoordde dat er contact was gelegd met Marte Röling en dat de mogelijke opties met haar besproken zouden worden.

We zijn inmiddels 3 maanden verder en we zijn benieuwd naar de voortgang.

  Lees verder

  Eerste wethouder GroenLinks Barendrecht geïnstalleerd

  Tijdens een extra raadsvergadering op 14 juni 2018 zijn de nieuwe wethouders geïnstalleerd. Samen met burgemeester Jan van Belzen en gemeentesecretaris Gert-Jan Bravenboer vormen zij het college van Barendrecht.
  De wethouders in het nieuwe college zijn Tanja de Jonge (GroenLinks),  Peter Luijendijk (CDA), Nico Bults (D66), Reshma Roopram (PvdA), Arnoud Proos (SGP/ChristenUnie) en Cees Schaap (VVD).
  Vrijdag 15 juni is de eerste werkdag van de nieuwe wethouders. Maandag 18 juni is het zogenaamd constituerend beraad; de 'oprichtingsvergadering' van het nieuwe college. Dan wordt onder andere de definitieve portefeuilleverdeling vastgesteld.

  Vragen GroenLinks over terugvragen bevoegdheid plaatsing windmolens

  In de vergadering van de gemeenteraad van 29 mei maakten wij gebruik van het vragenkwartier. Onze fractievoorzitter Arie Kooijman stelde vragen over het bericht in de media dat wethouder Van der Linden samen met de gemeente Rotterdam een verzoek bij de provincie heeft ingediend om de bevoegdheid over het plaatsen van windmolens op de locatie Vaanplein weer terug te krijgen.

  Opmerkelijk omdat eind 2017 deze bevoegdheid bij Barendrecht is wegegenomen door de opstelling van Barendrecht. Uit de beantwoording bleek dat de wethouder op 14 maart 2018 met Rotterdam over dit voornemen heeft gesproken. Inmiddels is er een schriftelijk verzoek aan de provincie gedaan. Het gesprek zal plaatsvinden met leden van het nieuw te benoemen college.

  Opvallend was dat de raad niet direct is geïnformeerd en dat er geen besluit door het college over is genomen. Volgens de wethouder omdat het om staand beleid gaat. Kennelijk wordt het onderwerp niet zo belangrijk gevonden.

  Op de vraag of de wethouder de plaatsing van windmolens open houdt kwam als antwoord: “ Wij willen de maximale mogelijkheden benutten”.

  Zes partijen geven vorm aan eenheid in verscheidenheid

  Coalitie legt de nadruk op samenwerking

  De coalitie van CDA, SGP/ChristenUnie, VVD, PvdA, GroenLinks en D66 werken de komende vier jaar samen in het belang van de Barendrechtse samenleving. In het coalitieakkoord dat op 28 mei naar de gemeenteraad is verstuurd benadrukken de partijen dat het hun belangrijkste taak is om inwoners, bedrijven en instellingen samen te brengen in een samenleving waarin iedereen kan meedoen. “Iedereen moet zich thuisvoelen in, maar ook verantwoordelijk voelen voor Barendrecht”.

  Lees verder