De fractie van het CDA en GroenLinks hebben gezamenlijk schriftelijke vragen aan het college gesteld over het kruispunt bij de Eerste Barendrechtseweg, Binnenlandse baan en Schaatsbaan.

Onder andere zijn vragen gesteld of het college bekend is met het feit dat in het verleden serieuze plannen zijn gemaakt om een “brug” te slaan tussen Middenbaan en Doormanplein door middel van een aanpassing van het kruispunt in de vorm van een “rood groene loper” en wat de huidige status in de planvorming is met betrekking tot het kruispunt. 

Kruispunt Barendrecht