Op 10 november 2020 heeft de raad de motie ‘Groene Parels’ aangenomen (bijlage). De wethouder heeft tijdens de behandeling hiervan aangegeven dat het wellicht lastig wordt om zoveel geschikte locaties voor nieuwe aanplant van bomen te vinden.

De bedoeling is dat in het centrum gebied, waar nu veel inbreilocaties zijn, er meer bomen terug komen dan er verwijderd zijn en er aanplant van 100 nieuwe bomen met een hoogwaardig kwaliteit plaatsvind. Goed tegen hittestress in het centrum en een afname van CO2.

In de tussentijd heeft GroenLinks kennisgemaakt met het project Plan Boom. Het project heeft als doel om samen 10 miljoen bomen in de aankomende 4 jaar te planten voor een groener, gezonder en mooier Nederland. En iedereen kan volgens de site www.planboom.nl meedoen. Niet alleen particulieren kunnen ze ondersteunen, ook gemeenten. Op de site wordt aangegeven dat als je gemeente ambitie heeft om bomen te planten Plan Boom daarbij kan helpen. Bijvoorbeeld door mee te zoeken naar mogelijke locaties, financiering van plantmateriaal, vrijwilligers voor het aanplanten of advies over welke bomen en het beheer ervan.  

GroenLinks heeft daarom de volgende schriftelijke vragen aan het college gesteld;

  1. Is de gemeente op de hoogte van het project Plan Boom?
     
  2. Ziet de gemeente meerwaarde in contact opnemen met Plan Boom of heeft zij reeds contact gehad met het project Plan Boom?
     
  3. Zo nee, is de gemeente bereid om contact op te nemen met het project Plan Boom, bijvoorbeeld voor het vinden van geschikte locaties en eventueel financiering voor de aanschaf en het planten van de bomen?