Tijdens de commissie P&C van 11 januari 2021 staat de tussenevaluatie van het collegeprogramma op de agenda. 

Niet iedereen is tevreden met de tussenevaluatie “Barendrecht toekomstbestendig: goed op weg!” van het college. Mevrouw Mes, fractievoorzitter EVB, vindt een aantal resultaten voorbarig omdat ze in de planning staan, maar nog niet zijn gerealiseerd. Aldus een artikel van EVB in de Schakel van 23 december 2020. Nog niet alles is gerealiseerd. Dat lijkt mij ook logisch. Halverwege de collegeperiode ben je nog niet klaar met de klus.

Ik heb de tussenevaluatie van de vorige periode nog eens opgezocht. Bij een aantal onderwerpen kom ik prestaties tegen die op dat moment nog niet gerealiseerd waren. Grappig, dat EVB nu de coalitiepartijen een verwijt maakt.

Vooral gekeken naar het afvalbeleid. Mevrouw Mes schrijft “het debacle van rond het nieuwe afvalbeleid”. En wat valt me op EVB:  heeft in de periode 2014-2018 niets gepresteerd op het terugbrengen van de hoeveelheid restafval per inwoner. Barendrecht was één van de slecht presterende gemeenten! Onze inwoners hebben inmiddels met de aanpak van het huidige college  de hoeveelheid restafval per inwoner met ongeveer 100 kg teruggebracht. Hoezo debacle?

Mevrouw Mes trekt in het artikel ook nog even de lastenverhoging voor de inwoners uit de kast. Het klopt dat eigenaren van een eigen woning meer gaan betalen, ongeveer twintig euro per jaar voor een gemiddelde woning. De oorzaak van het meer betalen is het stijgen van de verkoopwaarde van koopwoningen. Dit geld wordt gebruikt om activiteiten op het gebied van zorg, sport, welzijn en cultuur voort te zetten. Het zijn onze voorzieningen die Barendrecht tot Barendrecht maken. Ook in financieel moeilijke tijden blijven we voor die voorzieningen staan.