Nieuws

Wimpels Marte Röling

Zaterdag 12 mei was de feestelijke opening van het vernieuwde Binnenhof. Een mooie dag met muziek, circusartiesten en wapperende vlaggen. GroenLinks heeft ook vlaggen gemist, namelijk de Wimpels, het kunstwerk van Marte Röling bij de opgang naar Het Kruispunt.
Op de sociale media is enige onrust over de toekomst van het kunstwerk. Verwezen wordt naar de wijze waarop Barendrecht is om gegaan met kunstwerken op of aan het plein.
In een commissievergadering is verteld dat het kunstwerk tijdelijk verwijderd moest worden in verband met werkzaamheden en daarna teruggeplaatst zal worden.
GroenLinks heeft aan het college vragen gesteld of het klopt dat de kunstwerken tijdelijk zijn verwijderd en binnenkort weer teruggeplaatst worden.

 

 

Piet Boekhoud start als formateur

Persbericht gemeente Barendrecht

BARENDRECHT (donderdag 12 april 2018) – De zes partijen uit de raad (CDA, SGP/ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, VVD en D66) die met elkaar het proces van coalitievorming in gaan, hebben Piet Boekhoud als formateur gevraagd. Hij heeft deze opdracht geaccepteerd.

De formateur is gevraagd om het proces van de formatie te begeleiden en hierover verslag uit te brengen.

Tijdens de formatieperiode voeren de zes politieke partijen onderhandelingen om tot een inhoudelijk akkoord te komen. Het akkoord wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Quote Piet Boekhoud: “Ik ben van huis uit gewend om mee te denken wanneer een beroep op je wordt gedaan ten dienste van het openbaar bestuur. Daarom heb ik na een eerste afstemming met de zes partijen besloten om de formatie te begeleiden.”

Piet Boekhoud (67 jaar) woont in Barendrecht, was voorzitter van de Raad van Bestuur van het Albeda College, vervolgens Lector Pedagogiek aan de Hogeschool Rotterdam en is nu werkzaam bij De Nieuwe Kans. Hij heeft in het verleden de coalitievorming in de gemeente Rotterdam (2006) en Vlaardingen (2011) begeleid.

 

Coalitievorming in Barendrecht

In de openbare vergadering van woensdag 4 april hebben zes partijen gevraagd om eerst te onderzoeken of een coalitie van CDA, D66, GroenLinks, SGP/CU en VVD haalbaar is. Eerder hadden deze partijen afzonderlijk al laten weten niet alleen met de EVB in een coalitie te willen stappen of een minderheidscoalitie van alleen de EVB te zullen steunen.

Programmatisch zijn er belangrijke verschillen tussen de EVB en GroenLinks op het gebied van duurzaamheid, visie op de toekomst van de BAR-organisatie en de wijze waarop aangekeken wordt tegen regionale samenwerking. GroenLinks staat een andere bestuursstijl voor dan die door de EVB in de afgelopen vier jaar is gehanteerd. We staan voor samenwerking met buurgemeenten en partners, een respectvol omgaan met de coalitie- en oppositiepartijen en een positieve manier van communiceren in de media. De bijdrage die Arie Kooijman uitsprak kunt u lezen via de button lees verder of beluisteren via de site van de gemeente.

Lees verder

Kiezers bedankt!

Foto vlag kiezers bedankt GLB 2018

Vandaag hebben we de campagne afgesloten met een rondje op de fiets door Barendrecht. Ook dit keer met onze GroenLinks vlag met daarop de tekst “Kiezers bedankt !”. De vlag roept van de tegenliggers een glimlach. Het maakt mensen vrolijk. GroenLinks Barendrecht is ook vrolijk van de uitslag van de verkiezingen. We hebben 414 stemmers gewonnen t.o.v. 2014. Het belangrijkst is dat we nu met twee zetels in de raad zitten. Een verdubbeling dus.

Alle mensen die op ons gestemd hebben: bedankt. Het geeft ons vertrouwen om aan de slag te gaan: mooie dingen doen voor Barendrechters en staan voor onze idealen. In de afgelopen vier jaar hebben veel mensen ons benaderd met tal van zaken: groenonderhoud, kappen van bomen, schone lucht, bouwprojecten, jeugdzorg, WMO of met een suggestie om iets anders te doen. Uw inbreng stellen we op prijs. Blijf ons benaderen. We komen graag naar u toe. Voor contactgegevens zie personen.

Verkiezingsprogramma voor mensen met een verstandelijke beperking

Een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking vroeg ons om een programma voor hun doelgroep. Verschillende inwoners van deze woonvoorziening wilde ook gaan stemmen. Ze wilden weten wat de verschillende partijen voor plannen hebben. We zijn aan de slag gegaan en hebben ons programma bewerkt voor de vragenstellers. Korte zinnen, concreet taalgebruik en toegespitst op de situatie. Dit programma stellen we via onze website beschikbaar voor iedere Barendrechter die er kennis van wil nemen. We vonden het goed dat we zijn aangesproken op onze verantwoordelijkheid om informatie toegankelijk te maken.

Verkiezingsprogramma in eenvoudig Nederlands

Waarom ik tegen de sleepwet stem

Kathalijne Buitenweg. Tweede Kamer. 

Nederland is een prachtig land. Een land vol mensen met heel uiteenlopende opvattingen en levensstijlen. Een land waarin het vertrouwen in de overheid groot is. Dat vrije Nederland koester ik. 
Juist daarom is het belangrijk dat we kritisch zijn als de overheid de vrijheden van burgers inperkt. Als het de bevoegdheden van de geheime diensten vergroot. Waar trekken wij de grens? Daar gaat het referendum over, op 21 maart. 

Lees verder