Nieuws

Doorlopende wandelpaden

Barendrecht is een mooie gemeente om te wonen en te leven. Een sterk punt zijn de groene gebieden in Barendrecht en omgeving. Veel mensen vinden het heerlijk om dicht bij huis een korte of langere wandeling te maken en te genieten van het bewegen, de ruimte en het groen.
GroenLinks vindt het belangrijk dat de groene gebieden goed bereikbaar zijn. Dat is niet altijd het geval. Voorbeelden: delen van de Zuidpolder zijn niet veilig te voet te bereiken. Denk aan het gebied grenzend aan de Ziedewijdsedijk. Op deze dijk en het Leedepad loop je het risico uit je schoenen gereden te worden.  
Lees verder

Algemene beschouwingen van 4 juli 2017

De voorjaarsnota 2018 bespreken we met de wetenschap dat het in financiële zin goed gaat met de gemeente Barendrecht. Dankzij de inhoud van de meicirculaire werden we net voor de bel gered: de te verwachte tekorten bleven uit. Het is een raar fenomeen dat je als gemeente hoog of laag kunt springen maar dat de meicirculaire bepalend is wat we ons kunnen veroorloven.
GroenLinks kijkt terug op een hectisch raadsjaar. Met de caravan nog voor de deur ontstond er een situatie waarin de bestuurlijke balans uit evenwicht was. Eén wethouder trad af en het college werd demissionair. Voor GroenLinks lag de oorzaak vooral in de verstoorde verhoudingen tussen de coalitiepartners. De formateurs gaven aan dat er verschil was in karakters en kwaliteiten binnen het college. Bij het aantreden van het nieuwe college hebben we de wens uitgesproken dat er meer evenwicht en stabiliteit zou komen in de nieuwe coalitie, zowel in het college als in de raad. In het afgelopen halfjaar hebben we ervaren dat er meer evenwicht is in college en tussen de coalitiepartijen. Er zijn zichtbare verschillen tussen de collegeleden. Deze diversiteit in het college lijkt te werken. Wij hebben er vertrouwen in dat ze zonder kleerscheuren de eindstreep gaan halen. Alhoewel je weet het nooit met de naderende verkiezingen

Lees verder

Beplanting of gras!

Bewoners van de  Klipper- Spits in Buitenoord zijn gehecht aan het groen in hun wijk. De renovatie van het fietspad in hun buurt had tot gevolg dat de rozebottels op de walkanten van de singel werd verwijderd. Er zou gras voor in de plaats komen. De bewoners zijn het daarmee niet eens. Ze schreven ingezonden brieven, organiseerden een petitie en dienden een klacht bij het College in. GroenLinks stelde schriftelijke vragen aan het College of het klopte dat het beleid van de gemeente zou zijn om beplanting te vervangen door gras. Uit het antwoord van de wethouder blijkt dit niet het geval te zijn. Wel wil de gemeente water meer zichtbaar maken.

Lees verder

Burger dichter bij de politiek

Vanaf woensdag 10 mei 2017 start de cursus Politiek Actief. De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten en wordt georganiseerd door de gemeenteraad van Barendrecht. De cursus biedt inwoners de gelegenheid om een kijkje te nemen achter de schermen van de lokale politiek. Hiermee hoopt de gemeente Barendrecht inwoners enthousiast te maken om politiek actief te worden, bijvoorbeeld als lid van een politieke partij, in een adviesraad of als raadslid. Aanmelden voor deze gratis cursus kan via griffie@barendrecht.nl.

Lees verder

Vragen GroenLinks over wachten op je rolstoel

Meedoen in Barendrecht is erg belangrijk. Voor mensen met een lichamelijke beperking is dat niet vanzelfsprekend. Om mee te kunnen doen hebben ze bijvoorbeeld een rolstoel nodig. GroenLinks is in contact met een tweetal inwoners die al vanaf juni 2016 wachten op een nieuwe rolstoel. Tot op heden hebben zij het hulpmiddel nog niet ontvangen.

Lees verder

GroenLinks stelt vragen over het kappen van 50 bomen

Onlangs zijn 50 bomen aan de Dierensteinweg door de Gemeente Barendrecht gekapt. De bomen waren niet oud of ziek. Zij werden gekapt als gevolg van een besluit van de gemeenteraad om de tunnel aan de Harmonielaan open te stellen en de Eftelingrotonde, Dierensteinweg/ 1e Barendrechtseweg te veranderen in een kruispunt. 

Lees verder