Nieuws

Vragen over agressieve/hoog risico honden

Op 28 mei heeft GroenLinks vragen gesteld aan het college over het Barendrechtse beleid ten aanzien van agressieve/hoog risico honden.

In een brief van 15 maart heeft wethouder Vermaat aangegeven dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besloten heeft geen verplichte cursus voor eigenaren van hoog-risico honden in te voeren.
Daarnaast heeft de minister besloten dat er geen verplichte muilkorf- en aanlijngebod voor 21 specifiek genoemde hondenrassen komt.

Bij lees verder kunt u de vragen lezen die we hebben gesteld na aanleiding van de informatiebrief van 15 maart van wethouder Vermaat over gevaarlijke honden en het Barendrechtse beleid.

Lees verder

Scoutingboom

Tijdens de opening van het vernieuwde Binnenhof op zaterdag 12 mei onthulden de scouts van Beelaerts van Blokland samen met burgemeester van Belzen een nieuwe paardekastanje. Ook dit keer met een bordje. De boom die 30 jaar geleden geplant was sneuvelde bij de werkzaamheden. De scouts wisten van niets. GroenLinks stelde over deze kwestie vragen aan het College. Het College beloofde een nieuwe boom. Die belofte is nu uitgevoerd. We wensen de boom een heel lang leven!

Wimpels Marte Röling

Zaterdag 12 mei was de feestelijke opening van het vernieuwde Binnenhof. Een mooie dag met muziek, circusartiesten en wapperende vlaggen. GroenLinks heeft ook vlaggen gemist, namelijk de Wimpels, het kunstwerk van Marte Röling bij de opgang naar Het Kruispunt.
Op de sociale media is enige onrust over de toekomst van het kunstwerk. Verwezen wordt naar de wijze waarop Barendrecht is om gegaan met kunstwerken op of aan het plein.
In een commissievergadering is verteld dat het kunstwerk tijdelijk verwijderd moest worden in verband met werkzaamheden en daarna teruggeplaatst zal worden.
GroenLinks heeft aan het college vragen gesteld of het klopt dat de kunstwerken tijdelijk zijn verwijderd en binnenkort weer teruggeplaatst worden.

 

 

Piet Boekhoud start als formateur

Persbericht gemeente Barendrecht

BARENDRECHT (donderdag 12 april 2018) – De zes partijen uit de raad (CDA, SGP/ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, VVD en D66) die met elkaar het proces van coalitievorming in gaan, hebben Piet Boekhoud als formateur gevraagd. Hij heeft deze opdracht geaccepteerd.

De formateur is gevraagd om het proces van de formatie te begeleiden en hierover verslag uit te brengen.

Tijdens de formatieperiode voeren de zes politieke partijen onderhandelingen om tot een inhoudelijk akkoord te komen. Het akkoord wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Quote Piet Boekhoud: “Ik ben van huis uit gewend om mee te denken wanneer een beroep op je wordt gedaan ten dienste van het openbaar bestuur. Daarom heb ik na een eerste afstemming met de zes partijen besloten om de formatie te begeleiden.”

Piet Boekhoud (67 jaar) woont in Barendrecht, was voorzitter van de Raad van Bestuur van het Albeda College, vervolgens Lector Pedagogiek aan de Hogeschool Rotterdam en is nu werkzaam bij De Nieuwe Kans. Hij heeft in het verleden de coalitievorming in de gemeente Rotterdam (2006) en Vlaardingen (2011) begeleid.

 

Coalitievorming in Barendrecht

In de openbare vergadering van woensdag 4 april hebben zes partijen gevraagd om eerst te onderzoeken of een coalitie van CDA, D66, GroenLinks, SGP/CU en VVD haalbaar is. Eerder hadden deze partijen afzonderlijk al laten weten niet alleen met de EVB in een coalitie te willen stappen of een minderheidscoalitie van alleen de EVB te zullen steunen.

Programmatisch zijn er belangrijke verschillen tussen de EVB en GroenLinks op het gebied van duurzaamheid, visie op de toekomst van de BAR-organisatie en de wijze waarop aangekeken wordt tegen regionale samenwerking. GroenLinks staat een andere bestuursstijl voor dan die door de EVB in de afgelopen vier jaar is gehanteerd. We staan voor samenwerking met buurgemeenten en partners, een respectvol omgaan met de coalitie- en oppositiepartijen en een positieve manier van communiceren in de media. De bijdrage die Arie Kooijman uitsprak kunt u lezen via de button lees verder of beluisteren via de site van de gemeente.

Lees verder