In de vastgestelde begroting voor 2021 is een bedrag van 652.100 euro opgenomen voor klimaatplannen. In de drie volgende jaren loopt dat op tot max 1,1 miljoen per jaar. Onze fractie is erg blij met dit besluit. Onze wethouder Tanja de Jonge kan aan de slag om te zorgen dat we droge voeten houden bij natte zomers, de energierekening omlaag gaat en de lucht schoner wordt.

In de vorige raadsperiode was er een plan om in 2030 CO2 neutraal te zijn. Ambities genoeg, maar er werd geen geld beschikbaar gesteld om zaken aan te pakken.

Nu zijn er flinke bedragen uitgetrokken om aan de slag te gaan. Jongeren overal ter wereld roepen politici op tot geen woorden maar daden. Zij hebben het gehad met uitstel. Ook in Barendrecht moeten we aan de bak: niet wachten, maar doen.

In de gemeenteraad is vorig jaar unaniem een Klimaatvisie vastgesteld. De visie omvat negen thema’s zoals: besparen, opwekken, circulaire economie en klimaatadaptatie. In de begrotingsplannen van Barendrecht zijn de thema’s uitgewerkt en van een kostenplaatje voorzien.

In de raad was er fel verzet vanuit EVB, die vorig jaar voor de klimaatvisie stemde, en nu niet het gevraagde bedrag ter beschikking wilde stellen. In hun tegenbegroting werden de gelden voor de klimaatplannen aan andere doelen besteed. Gelukkig vonden onze coalitiepartners de klimaatplannen wel belangrijk en steunden de voorstellen.