In Barendrecht streven we naar een inclusieve samenleving: een samenleving waarin iedereen kan mee doen; man/vrouw, oud/jong, rijk/arm, veel/ minder opleiding, maar ook mensen met een achterstand of een lichamelijke of verstandelijke beperking. Het is een uitdaging om ervoor te zorgen dat we bij het plannen en bedenken van voorzieningen en activiteiten ons de vraag stellen; kan iedereen mee doen en we vanaf de start, de eerste stap met iedereen hebben rekening gehouden.

Dat geldt ook bij verkiezingen. Iedereen wie stemgerechtigd is moet kunnen meedoen. Mogelijke drempels worden weggenomen, dat kunnen letterlijke drempels zijn waardoor je met je invalidestoel/rollator niet kunt binnenkomen, de taal als drempel, te moeilijke tekst die je niet begrijpt, of omdat je niet weet hoe stemmen gaat; ze zeiden dat is niets voor jou.

Daarom heeft GroenLinks op 24 november tijdens de raadsvergadering de motie 'Toegankelijk stemmen voor iedereen' ingediend, om te zorgen dat iedere stemgerechtigde zijn/haar stemadvies kan uitbrengen. Te beginnen bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. We vragen in de motie om rekening te houden met mensen met lichamelijke en verstandelijke beperkingen en laaggeletterden.

De burgemeester zag het als een oproep om maatregelen te nemen om die Barendrechters ook de kans te geven om te kunnen stemmen. De motie werd met een meerderheid van 24 stemmen tegen 5 aangenomen.