Het Rijk en de Provincie hebben de opdracht om windmolens te realiseren. Eerdere technische onderzoeken hebben uitgewezen dat rekening houdend met regels voor geluid en slagschaduw het mogelijk is om windmolens op de locaties Vaanplein en BTO Oost te plaatsen. De kans is daarom groot dat er windmolens op het Vaanplein geplaatst moeten worden.

In 2012 heeft een meerderheid van de gemeenteraad van Barendrecht ingestemd met de locatie van de windmolens nabij het Vaanplein. Ook stemde een meerderheid van de raad in 2015 in met het toetsingskader, waarin de voorwaarden waaronder de molens gebouwd mogen, worden zijn vastgelegd. Nog recent heeft de gemeente Barendrecht herbevestigd de regie over het proces te willen behouden en eerlijk en transparant te willen communiceren met haar inwoners.

Regie hebben vinden we belangrijk omdat er voor de inwoners meer speelruimte is om mee te praten en om een aanspraak te kunnen doen op  de (financiële) opbrengsten van de windmolens. Wanneer de regie/ bevoegd gezag bij de provincie blijft beslist de provincie en hebben we geen inbreng. We praten niet mee en het toetsingskader speelt geen rol.

Wij zijn daarom ook voorstander dat gemeente bijeenkomsten organiseert voor inwoners en belanghebbenden. Informatie en meepraten zijn een middel om overlast van geluid, slagschaduw, schade aan de natuur te beperken en te bereiken dat een deel van de opbrengsten gebruikt wordt voor compensatie en de lokale samenleving.

Kortom: Uiteindelijk ligt de beslissingsbevoegdheid bij de provincie. Er zijn geen technische bezwaren. De meerderheid van de raad van Barendrecht heeft in 2012 ingestemd met deze locatie. GroenLinks voorziet dat de molens geplaatst gaan worden en dat zelf de regie kunnen voeren de grootste kans geeft op participatie en een deel van de mogelijke opbrengsten.