Iedereen doet mee. Dit zinnetje staat vaak in stukken over sport, cultuur, en (vrijwilligers)werk, die je als raadslid ontvangt. In deze column stel ik de vraag of dat ook voor stemrecht geldt. Kan iedereen die zou willen stemmen en stemrecht heeft in maart ook stemmen? Het is bijvoorbeeld niet vanzelfsprekend dat mensen met een lichamelijke beperking het stemlokaal kunnen bezoeken. Gelukkig is hier steeds meer aandacht voor.

Ook mensen met een lichte verstandelijke beperking of laaggeletterden ondervinden drempels. Het stembiljet is ingewikkeld, je bent bang om het verkeerd te doen op het stembureau, of je weet niet hoe je het moet doen. Vaak verdwijnt hun stempas bij het oud -papier omdat familie/begeleiding zegt “dat is toch niets voor jou”.

GroenLinks vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen met stemmen. Drempels moeten worden weggenomen: letterlijke drempels waardoor je niet binnen kunt komen en drempels als verkiezingsprogramma’s die niet te begrijpen zijn, het verbieden van ondersteuning bij het stemmen en niet geleerd hebben hoe je moet stemmen.  

Ik ben aanwezig geweest bij een cursus leren stemmen. Wat een feest was het voor deze burgers om voor het eerst van je leven te kunnen stemmen! Wie heeft er goede ideeën om meer mensen de kans te geven te stemmen? Ik ben benieuwd. U kunt met mij contact opnemen. arie.kooijman@groenlinksbarendrecht.nl