Politieke partijen hebben idealen die ze willen realiseren.  Zo ook GroenLinks. De naam van onze partij geeft aan dat groene onderwerpen belangrijk voor ons zijn. In Barendrecht zijn die onderwerpen ook ruim voorhanden. Naast het voorkomen van schade aan het groen willen we ook vooruitgang. Eén van die dingen is dat we al jaren lang pleiten voor het planten van meer bomen. Zo’n kans deed zich voor met Tiny Forest. Een project van IVN om een mini-bos ter grootte van een tennisveld in wijken aan te leggen ter verbetering van de leefbaarheid, een ontmoetingsplek voor de buurt en een leerplek voor scholieren. Om mee te kunnen doen moest de gemeente zich daarvoor aanmelden. De gemeenteraad kan door middel van een motie de wethouder daarvoor opdracht geven. Om dat voor elkaar te krijgen is een meerderheid van de stemmen in de raad nodig. Een voorstel van meerdere partijen maakt het voorstel sterker. En zo gebeurde het ook:  EVB maakte een voorstel en samen met D66 en GroenLinks dienden we de motie Tiny Forest in. Alle raadsleden stemden voor. De wethouder ging daarna aan de slag. Inmiddels zijn er handtekeningen gezet met IVN voor de uitvoering en wordt gezocht naar drie geschikte locaties. Conclusie: met elkaar kom je verder en succes deel je.