Nieuws

Aan de slag met restafval in Barendrecht

Binnenkort gaat de gemeenteraad van Barendrecht een voorstel bespreken over een ander afvalinzamelingsteem. De veranderingen hebben gevolgen voor alle inwoners, omdat er meer afval gescheiden moet worden aangeleverd. De fractie van GroenLinks wil voor de besprekingen van inwoners horen hoe zij denken over afval scheiden en de plannen van het gemeentebestuur. Daarom organiseert de fractie op woensdag 6 maart om 20.00 uur een bijeenkomst in het gemeentehuis.

Kortweg komen de plannen op neer dat er meer afval gescheiden moet worden dan nu. Nederland wil beter met grondstoffen omgaan (niet verbranden, maar opnieuw gebruiken) en wil daarom zo min mogelijk waardevolle grondstoffen (papier, ijzer, glas, textiel, plastic, gft) in het restafval. 

Op dit moment wordt in Barendrecht er per persoon gemiddeld 286 kg per jaar restafval aangeleverd. De overheid stelt als eis dat dit terugbracht tot 100 kg per persoon in 2020. Kan hier niet aan voldaan worden dan gaat het de gemeente en uiteindelijk de inwoners meer geld kosten. Middelen die Barendrecht wil inzetten zijn: na-scheiden van plastic (niet meer apart inzamelen), ieder huis voorzien van meerdere minicontainers en uiteindelijk betalen voor restafval.

Tijdens de bijeenkomst zullen we eerst meer informatie geven over de plannen en daarna willen we van inwoners horen wat de voorstellen voor de nieuwe manier van afvalinzameling voor hen betekenen. We hopen op de komst van zowel mensen die nauwelijks afval scheiden als de fanatieke scheiders.

Stemmen voor de provincie

Op 20 maart 2019 vinden de verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten. Voor Barendrecht gaat het om de Staten van Zuid-Holland. Op dit moment is GroenLinks met drie leden vertegenwoordigd. Dat moeten er meer worden. Stemmen voor de Provinciale Staten is een dubbele stem: de nieuwe Statenleden kiezen namelijk ook de leden van de Eerste Kamer.

De Provinciale Staten zijn belangrijk. GroenLinks kan daar het verschil maken als het gaat om duurzaam, groen en een Zuid-Holland voor iedereen.

Wilt u meer weten en zien wie de kandidaten zijn: bekijk en lees het programma.

https://zuidholland.groenlinks.nl/sites/groenlinks.nl/files/downloads/page/Verkiezingsprogramma%20GroenLinks%20Zuid-Holland%20Provinciale%20Staten%202019_0.pdf

Lees verder

Financiën Barendrecht onder vergrootglas

Verslag van de Raadsvergadering 29 januari 2019

Barendrecht heeft te maken met structurele tegenvallers die samen jaarlijks tussen de 1 en 2 miljoen per jaar tekort opleveren. Dit meldde wethouder Bults in de raadsvergadering van 29 januari. De tekorten waren op verzoek van de wethouder door de medewerkers in kaart gebracht en waren die ochtend in de B&W-vergadering gepresenteerd. Het college besloot daarop direct de raad in te lichten. Deze raadsvergadering zou er gesproken worden over een begrotingswijziging voor de plannen uit het collegeakkoord. Die bespreking ging door de nieuwe ontwikkelingen niet door. Ook het collegeakkoord zelf stond op de agenda, net als het onderzoek naar het Kruispunt.

Lees verder

Wijkbezoek coalitie aan Waterkant

“Speeltuintjes moeten meegroeien met buurtkinderen.”

De speeltuintjes voor jonge kinderen moeten gaan meegroeien met de kinderleeftijd in de buurt. Dat was een van de vele ideeën die de coalitiepartijen zaterdag 26 januari meekregen van de bewoners in de wijk Waterkant bij het Middeldijkerplein.
De zes politieke partijen bezochten vanaf 10 uur de wijk, samen met de wethouders en Buurt Bestuurt, om op een andere manier met bewoners in gesprek te gaan. Uitvalsbasis was deze keer jongerencentrum The Wave waar vanaf 11 uur ook bewoners onder het genot van koffie en koek in gesprek konden met de wethouders.

Lees verder

Essenkap: mag het een beetje minder snel?

Wie langs de Oude Maas tussen Heerjansdam en de Heinenoordtunnel fietst/wandelt kan de oranje stippen op de bomen niet ontgaan. De oranje stippen zijn aangebracht door medewerkers van Staatsbosbeheer als teken dat deze bomen op de lijst staan om gekapt te worden. Het zijn essen die geïnfecteerd zijn door de essentakziekte. Een belangrijke reden voor GroenLinks om daarover vragen te stellen aan het college.

 
Lees verder

Schriftelijke vragen over het kappen van 14 bomen aan Devel 13

Op 7 januari jl. heeft u een vergunningverlening aangevraagd voor het kappen van 14 bomen aan Devel 13 (Stationstuin). Deze bomenrij langs het fietspad is van groot belang voor de kwaliteit van de leefomgeving van de Stationswijk. De bomen verfraaien de omgeving, leveren een bijdrage aan de verbetering van de luchtkwaliteit, zorgen voor beschutting, schaduw, verkoeling voor mens en dier en hebben een positief effect op de biodiversiteit in de wijk.

Daarnaast zorgen deze hoge bomen, waaronder prachtige eiken van minstens 30 jaar oud, voor een natuurlijke afscheiding met de nieuw te vormen Stationstuin. Deze groene haag voorkomt directe inkijk in de woningen, zorgt dat de groene uitstraling van het gebied behouden blijft, onder andere voor de Devel en de Kwikstaart en vormt een natuurlijke geluidsbarrière. 

    Lees verder