Parkeren
Nieuws

Gereserveerde parkeerplaatsen voor verloskundigen

Bij een beroep waarbij medische spoedgevallen voorkomen is elke minuut belangrijk. Dichtbij huis kunnen parkeren en niet een blok verder is dan een...

22 feb 2020

Lees meer
clock-1829498_1920.jpg
Nieuws

Schriftelijke vragen over jaarwisseling 2019/2020

Op 10 december 2019 spraken we in de commissie Samenleving over het vuurwerkbeleid. Het college wil anticiperen op regionale ontwikkelingen m.b.t het...

20 dec 2019

Lees meer
Een jonge vrouw in de thuiszorg helpt een oudere vrouw met opstaan
Nieuws

Schriftelijke vragen over aanvragen WMO

Voor de WMO is in 2019 een abonnementstarief ingevoerd. Dit maakt het doen van een beroep op de WMO middelen aantrekkelijker. We hebben vernomen dat er de...

20 dec 2019

Lees meer
Coalitie Rietgors.jpg
Nieuws

Coalitiepartijen Barendrecht zaterdag in Rivierenbuurt

De coalitiepartijen in Barendrecht bezoeken op zaterdag 14 december a.s. de Rivierenbuurt. Bewoners van de wijk kunnen tussen 10.00 uur en 12.00 uur met hen...

11 dec 2019

Lees meer
canadian-poplar.jpg
Nieuws

Schriftelijke vragen kap bomen Voordijk

Onlangs zijn op de Voordijk een fors aantal bomen gekapt die beeldbepalend waren op deze dijk. ...

28 okt 2019

Lees meer
Koersdocument Stationstuinen.jpg
Nieuws

Vragen koersdocument Stationstuinen

Barendrecht, 9 oktober 2019 ...

17 okt 2019

Lees meer
Wijkbezoek Smitshoek 1.JPG
Nieuws

Coalitiepartijen naar Smitshoek

Zaterdag 21 september jl. bezochten de coalitiepartijen samen met wijkwethouder Nico Bults, de wijk Smitshoek. Om 10.00 uur werd gestart met een rondgang...

25 sep 2019

Lees meer
2019-09-09 Natuur inclusief foto bijenkorf station.JPG
Nieuws

Natuur dichtbij in Barendrecht

Woensdagavond 18 september organiseert de fractie van GroenLinks Barendrecht een themabijeenkomst over natuurinclusief wonen en bouwen. ...

09 sep 2019

Lees meer
2019-09-03 GLB natuurinclusief.jpg
Nieuws

Natuurinclusief wonen in Barendrecht

Rekening houden met de natuur kan op vele manieren. Een ervan is om maatregelen te treffen die de biodiversiteit in en rond het huis verbeteren. Bij de bouw...

03 sep 2019

Lees meer
Windmolen
Nieuws

Hoger beroep Europese Hof windmolens

Inwoners van Barendrecht hebben onze fractie benaderd met de vraag; waarom wij als groene/milieu partij niet hebben meegestemd met de motie van de fractie...

11 jul 2019

Lees meer
Kastanjeboom Kreeftwater 4.jpg
Nieuws

Kappen 30 kastanjebomen aan het Kreeftwater

In een informatiebrief aan bewoners van het Kreeftwater is gecommuniceerd dat het verkeersluwe plein binnenkort opgeknapt wordt. In dezelfde informatiebrief...

04 jul 2019

Lees meer
Wijkbezoek coalitie v2.jpg
Nieuws

Coalitiepartijen bezoeken zaterdag 25 mei “de Driehoek” in het centrum

De coalitiepartijen in Barendrecht bezoeken op zaterdag 25 mei a.s. de zogenaamde “Driehoek” in het centrum. Bewoners van de wijk kunnen tussen 10.00u en...

21 mei 2019

Lees meer