GroenLinks is een voorstander van openbaar vervoer.  Meer gebruik van openbaar vervoer is belangrijk voor de bereikbaarheid van Barendrecht en onze regio, zorgt voor minder luchtvervuiling en versterkt de mobiliteit van mensen zonder auto.

De huidige regeling van gratis OV voor alle AOW gerechtigden vinden we een verkeerd signaal. Barendrecht subsidieert rijke AOW-ers met gratis OV, terwijl veel mensen met een minimum inkomen zelf de kosten moeten dragen. We willen dat veranderen. Om te onderzoeken wat wel mogelijk is hebben we samen met de fractie SGP/CU vragen gesteld aan het College. Op basis van de antwoorden willen we komen met een voorstel bij de begroting die in november behandeld wordt.