In de lokale pers (Barendrecht NU) is op woensdag 18 augustus, een artikel verschenen over het niet doorgaan van de Kunstmarkt. Na 35 jaar stoppen de organisatoren ermee vanwege te strenge veiligheidseisen. De initiatiefnemers van de Kunstmarkt kunnen als vrijwilligers niet aan deze eisen voldoen. Onlangs zouden de regels zijn aangescherpt.

GroenLinks heeft hier een aantal schriftelijke vragen over gesteld:

1. Klopt het dat onlangs de veiligheidseisen voor evenementen is aangepast/ verzwaard?

1a. Zo ja, welke aspecten betreffen deze regels?

2. Is het bekend dat initiatiefnemers vanwege deze regels hun activiteit hebben afgeblazen?

2a.  Zo ja, welke?

3. Welke ondersteuning (facilitair, financieel, organisatorisch) wordt de initiatiefnemers aangeboden om aan de eisen te kunnen voldoen?

3a. Wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen commerciële partijen en niet commerciële partijen?

4.  Juist in deze periode, samenleving meer open na coronamaatregelen, zijn evenementen belangrijk voor onze inwoners en maatschappelijke organisaties,    waaronder de cultuursector. Op basis van eerdere uitspraken van het College bent u dat met ons eens. Bent u bereid en kunt u extra inspanningen doen om juist nu evenementen te laten doorgaan?

5. Is deze ontwikkeling niet in tegenstelling met het streven om de regelgeving voor initiatiefnemers eenvoudiger te maken?

6. Op welke wijze kan het ongewenste effect van niet kunnen voldoen aan de aangepaste veiligheidseisen door u voorkomen worden?