Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2022 diende GroenLinks de motie “Weer meedoen (na Corona) in de zomermaanden” in. Het doel van de motie was een oproep aan het college om initiatieven die bijdragen aan het oplossen van de gevolgen van de crisis te honoreren. Eerder kon de raad het niet eens worden over een herstelfonds Corona. De bespreking ervan werd door geschoven naar september. Met de motie wilden we duidelijk maken dat voorstellen ingebracht in de zomermaanden snel moeten worden opgepakt. GroenLinks vind het wachten tot september verkeerd. Inwoners en maatschappelijke organisaties in Barendrecht moeten juist in de zomermaanden in staat gesteld worden om activiteiten te ondernemen. Voor groepen die zwaar onder de crisis hebben geleden is dat belangrijk. In Barendrecht is er veel creativiteit en organisatietalent om dit vorm te geven. Tijdens de behandeling bleek dat er onvoldoende steun was voor de motie. Twee partijen wilden de motie niet steunen. GroenLinks heeft bij de stemming de motie ingetrokken. We vonden het niet gepast om een zo vanzelfsprekend verzoek af te laten wijzen.