Tijdens de raadsvergadering over de begroting diende GroenLinks de motie Groene parels in.

In de motie vragen we het college om te onderzoeken of er 100 Groene Parels in het centrum van Barendrecht geplant kunnen worden. Meer bomen brengen de CO2 omlaag, voorkomen hittestress en worden door inwoners erg gewaardeerd. In het centrum zijn door allerlei bouwprojecten en veranderingen bomen gekapt.  Er is een verplichting om deze bomen te compenseren met zogenaamde herstelbomen. Dat gaat ook gebeuren. In de begroting is een bedrag voor nog eens 50 extra bomen opgenomen. GroenLinks vindt dat te weinig en diende daarom de motie in voor 100 Groene Parels. In de vergadering vond een discussie plaats wat er onder het centrum verstaan moet worden. In de komende tijd wordt dat uitgezocht. De motie werd mede ingediend door D66 en werd ondersteund door CDA, PvdA, SGP/CU en VVD. Op die manier was er een meerderheid in de raad.

Het college heeft per brief en bijlage op 2 maart gereageerd op de motie Groene Parels van november. De stukken zijn als bijlage toegevoegd. In het voorjaar, bij de behandeling van de voorjaarsnota, moet een financieel besluit worden genomen over de extra bomen, zodat de bomen ook daadwerkelijk geplant kunnen worden.