GroenLinks spant zich al vele jaren in om de Zuidpolder groen en toegankelijk te krijgen. In de herfst van 2004 heeft GroenLinks daarom een traject gestart met ruim 65 inwoners en een breed scala aan organisaties (van projectontwikkelaar tot milieuvereniging). Dit traject heeft geresulteerd in het opstellen van een visie met als titel: Zuidpolder, een groene visie zwart op wit. In deze visie is weergegeven dat GroenLinks ernaar streeft om van de hele Zuidpolder een openbaar toegankelijk natuur- en recreatiegebied te maken.   

De Zuidpolder is in deze zeventien jaar fase voor fase verder ontwikkeld. Het natuur- en recreatiegebied wat zo is ontstaan vinden wij van grote meerwaarde voor Barendrecht. Er ligt nu een prachtig gedeelte met wandel- en fietspaden dat intensief gebruikt wordt en niet meer is weg te denken uit het Barendrechtse landschap. Het is voor iedereen toegankelijk en maakt onderdeel uit van doorgaande wandel- en fietsvoorzieningen aan de zuidkant van het eiland IJsselmonde.

Een gedeelte van de Zuidpolder tussen de 3de Barendrechtseweg, Kilweg, Achterzeedijk en de A29 is echter nog niet aangesloten bij dit natuur- en recreatiegebied. Daarom is er door GroenLinks samen met de VVD en D66 in 2017 een motie ingediend om in gesprek te gaan met belanghebbende over de toekomst van dit gebied. De wethouder heeft dit opgepakt aan de hand van dialoogtafels. Het bedrijf GKB is vervolgens actief aan de slag gegaan en heeft in samenspraak met betrokkenen een initiatief ontwikkeld voor dit gedeelte van de Zuidpolder en heeft aan raadsleden gevraagd of dit initiatief levensvatbaar is om verder uit te werken. 

Deze handschoen heeft GroenLinks opgepakt door in 2020 te komen met een motie, omdat wij denken dat dit initiatief een goede oplossing is voor het gebied, om zo veel mogelijk een open, groen en toegankelijk gebied mogelijk te maken met een waterpartij dat zal dienen als klimaatbuffer.

Tijdens inspraakmomenten en de dialoogtafels is aangegeven dat het gebied voor de aanwezige landbouwers niet rendabel is omdat het te klein en versnipperd is en dat zij overlast hebben van de omgeving (bijvoorbeeld van konijnen die de oogst aanvreten en een hogere waterstand). Voor de huidige eigenaren en agrarische ondernemers zou de uitwerking van het initiatief een duidelijke toekomst bieden. Anders wordt alleen een strook langs de Kilweg ontwikkeld, wat een verkleining van hun landbouwareaal betekent.   

Daarnaast is er door het gebied van agrarisch de bestemming natuur en reactie te geven, heel veel minder risico dat de Provincie het gebied aanwijst voor grootschalige woningbouw, bij de huidige landbouwbestemming is dit risico wel aanwezig.

Om het plan werkelijkheid te maken zijn er dragers voor de kosten nodig. Dit is mogelijk door kleinschalige bebouwing aan de zuidrand van het gebied aan de Achterzeedijk mogelijk te maken, waar momenteel al huizen staan. Deze huizen moeten voldoen aan het buitenboek, dus passend zijn aan de Achterzeedijk en de rest van het gebied, en de bebouwing moet bij voorkeur bestaan uit maatschappelijke voorzieningen. De bebouwing zal 4 hectare betreffen van de totale 52 hectare. Dit houd in dat 48 hectare van het gebied met natuur en recreatie ingevuld gaat worden als het reeds bestaande deel van de Zuidpolder.

Op 21 september 2021 is unaniem door de gemeenteraad de gebiedsvisie Zuidpolder fase 2 aangenomen. Deze gebiedsvisie zal als basis dienen voor de ontwikkeling van het gebied naar een natuur- en recreatiegebied, zodat de gehele Zuidpolder een openbaar toegankelijk natuur- en recreatiegebied wordt.