Nieuws

GroenLinks spreekt inwoners over veranderingen afvalscheiding

Op de goed bezochte themavond van GroenLinks “Van afval naar grondstoffen” waren de aanwezigen het unaniem eens dat het met het scheiden van afval in Barendrecht beter moet. Reden voor de bijeenkomst was het binnenkort te bespreken plan in de gemeenteraad over een andere manier van afval, of beter grondstoffen, inzamelen. Kort samengevat betekenen de voorstellen dat inwoners twee rolcontainers krijgen: één voor gft en één voor papier. Op die manier moet er beter gescheiden worden. De inwoners gaan betalen voor het restafval. Wie weinig aanlevert krijgt geld terug en wie veel produceert moet bij betalen.

Lees verder

Aanleg nieuw voetpad naar de Zuidpolder

Het is zover. Een veilige verbinding vanaf het fietstunneltje aan de Ziedewijdsedijk naar de ingang van de Zuidpolder wordt aangelegd. Als het gereed is kunnen bewoners van Buitenoord en de Oranjewijk veilig naar de Zuidpolder. Straks niet meer opzij springen voor de auto's die vanaf de rondweg komen. Ook dit is onderdeel van gemeentelijke politiek. Onze motie die in juli 2018 unaniem door de raad aangenomen wordt nu werkelijkheid.

 

Coalitiepartijen Barendrecht zaterdag in wijk Buitenoord

De coalitiepartijen in Barendrecht bezoeken op zaterdag 9 maart a.s. de wijk Buitenoord. Bewoners van de wijk kunnen tussen 10.00u en 12.00u met hen in gesprek over de onderwerpen die daar leven. Of over de vraag welke ideeën de bewoners hebben voor het wonen en leven in hun wijk. Door samen de wijk in te gaan, benadrukken de partijen hun samenwerking in Barendrecht.

Lees verder

Vragen over kappen perenbomen en eiken aan de Vlietweg

In de schakel van 21 februari jl. stond een ingekomen stuk over de mogelijke kap van 20 perenbomen en 7 eiken aan de Vlietweg.
Inmiddels hebben inwoners uit de nabije omgeving GroenLinks ook weten te vinden om navraag te doen over de mogelijke kap van deze bomen.
Om meer duidelijkheid te verkrijgen over deze vermoedelijke bomenkap van deze beeldbepalende bomen heeft GroenLinks op 28 februari vragen gesteld aan het college.

Lees verder

Aan de slag met restafval in Barendrecht

Binnenkort gaat de gemeenteraad van Barendrecht een voorstel bespreken over een ander afvalinzamelingsteem. De veranderingen hebben gevolgen voor alle inwoners, omdat er meer afval gescheiden moet worden aangeleverd. De fractie van GroenLinks wil voor de besprekingen van inwoners horen hoe zij denken over afval scheiden en de plannen van het gemeentebestuur. Daarom organiseert de fractie op woensdag 6 maart om 20.00 uur een bijeenkomst in het gemeentehuis.

Kortweg komen de plannen op neer dat er meer afval gescheiden moet worden dan nu. Nederland wil beter met grondstoffen omgaan (niet verbranden, maar opnieuw gebruiken) en wil daarom zo min mogelijk waardevolle grondstoffen (papier, ijzer, glas, textiel, plastic, gft) in het restafval. 

Op dit moment wordt in Barendrecht er per persoon gemiddeld 286 kg per jaar restafval aangeleverd. De overheid stelt als eis dat dit terugbracht tot 100 kg per persoon in 2020. Kan hier niet aan voldaan worden dan gaat het de gemeente en uiteindelijk de inwoners meer geld kosten. Middelen die Barendrecht wil inzetten zijn: na-scheiden van plastic (niet meer apart inzamelen), ieder huis voorzien van meerdere minicontainers en uiteindelijk betalen voor restafval.

Tijdens de bijeenkomst zullen we eerst meer informatie geven over de plannen en daarna willen we van inwoners horen wat de voorstellen voor de nieuwe manier van afvalinzameling voor hen betekenen. We hopen op de komst van zowel mensen die nauwelijks afval scheiden als de fanatieke scheiders.