Nieuws

Coalitiepartijen Barendrecht zaterdag in wijk Buitenoord

De coalitiepartijen in Barendrecht bezoeken op zaterdag 9 maart a.s. de wijk Buitenoord. Bewoners van de wijk kunnen tussen 10.00u en 12.00u met hen in gesprek over de onderwerpen die daar leven. Of over de vraag welke ideeën de bewoners hebben voor het wonen en leven in hun wijk. Door samen de wijk in te gaan, benadrukken de partijen hun samenwerking in Barendrecht.

Lees verder

Vragen over kappen perenbomen en eiken aan de Vlietweg

In de schakel van 21 februari jl. stond een ingekomen stuk over de mogelijke kap van 20 perenbomen en 7 eiken aan de Vlietweg.
Inmiddels hebben inwoners uit de nabije omgeving GroenLinks ook weten te vinden om navraag te doen over de mogelijke kap van deze bomen.
Om meer duidelijkheid te verkrijgen over deze vermoedelijke bomenkap van deze beeldbepalende bomen heeft GroenLinks op 28 februari vragen gesteld aan het college.

Lees verder

Aan de slag met restafval in Barendrecht

Binnenkort gaat de gemeenteraad van Barendrecht een voorstel bespreken over een ander afvalinzamelingsteem. De veranderingen hebben gevolgen voor alle inwoners, omdat er meer afval gescheiden moet worden aangeleverd. De fractie van GroenLinks wil voor de besprekingen van inwoners horen hoe zij denken over afval scheiden en de plannen van het gemeentebestuur. Daarom organiseert de fractie op woensdag 6 maart om 20.00 uur een bijeenkomst in het gemeentehuis.

Kortweg komen de plannen op neer dat er meer afval gescheiden moet worden dan nu. Nederland wil beter met grondstoffen omgaan (niet verbranden, maar opnieuw gebruiken) en wil daarom zo min mogelijk waardevolle grondstoffen (papier, ijzer, glas, textiel, plastic, gft) in het restafval. 

Op dit moment wordt in Barendrecht er per persoon gemiddeld 286 kg per jaar restafval aangeleverd. De overheid stelt als eis dat dit terugbracht tot 100 kg per persoon in 2020. Kan hier niet aan voldaan worden dan gaat het de gemeente en uiteindelijk de inwoners meer geld kosten. Middelen die Barendrecht wil inzetten zijn: na-scheiden van plastic (niet meer apart inzamelen), ieder huis voorzien van meerdere minicontainers en uiteindelijk betalen voor restafval.

Tijdens de bijeenkomst zullen we eerst meer informatie geven over de plannen en daarna willen we van inwoners horen wat de voorstellen voor de nieuwe manier van afvalinzameling voor hen betekenen. We hopen op de komst van zowel mensen die nauwelijks afval scheiden als de fanatieke scheiders.

Stemmen voor de provincie

Op 20 maart 2019 vinden de verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten. Voor Barendrecht gaat het om de Staten van Zuid-Holland. Op dit moment is GroenLinks met drie leden vertegenwoordigd. Dat moeten er meer worden. Stemmen voor de Provinciale Staten is een dubbele stem: de nieuwe Statenleden kiezen namelijk ook de leden van de Eerste Kamer.

De Provinciale Staten zijn belangrijk. GroenLinks kan daar het verschil maken als het gaat om duurzaam, groen en een Zuid-Holland voor iedereen.

Wilt u meer weten en zien wie de kandidaten zijn: bekijk en lees het programma.

https://zuidholland.groenlinks.nl/sites/groenlinks.nl/files/downloads/page/Verkiezingsprogramma%20GroenLinks%20Zuid-Holland%20Provinciale%20Staten%202019_0.pdf

Lees verder

Financiën Barendrecht onder vergrootglas

Verslag van de Raadsvergadering 29 januari 2019

Barendrecht heeft te maken met structurele tegenvallers die samen jaarlijks tussen de 1 en 2 miljoen per jaar tekort opleveren. Dit meldde wethouder Bults in de raadsvergadering van 29 januari. De tekorten waren op verzoek van de wethouder door de medewerkers in kaart gebracht en waren die ochtend in de B&W-vergadering gepresenteerd. Het college besloot daarop direct de raad in te lichten. Deze raadsvergadering zou er gesproken worden over een begrotingswijziging voor de plannen uit het collegeakkoord. Die bespreking ging door de nieuwe ontwikkelingen niet door. Ook het collegeakkoord zelf stond op de agenda, net als het onderzoek naar het Kruispunt.

Lees verder

Wijkbezoek coalitie aan Waterkant

“Speeltuintjes moeten meegroeien met buurtkinderen.”

De speeltuintjes voor jonge kinderen moeten gaan meegroeien met de kinderleeftijd in de buurt. Dat was een van de vele ideeën die de coalitiepartijen zaterdag 26 januari meekregen van de bewoners in de wijk Waterkant bij het Middeldijkerplein.
De zes politieke partijen bezochten vanaf 10 uur de wijk, samen met de wethouders en Buurt Bestuurt, om op een andere manier met bewoners in gesprek te gaan. Uitvalsbasis was deze keer jongerencentrum The Wave waar vanaf 11 uur ook bewoners onder het genot van koffie en koek in gesprek konden met de wethouders.

Lees verder