Nieuws

Op zoek naar de wimpels

Als raadslid moet je soms speuren. Tweemaal stelde ik schriftelijke vragen over het verdwenen kunstwerk “Wimpels” van Marte Röling, beeldend kunstenaar. Het kunstwerk was weggehaald i.v.m. de renovatie van het Binnenhof. Uit de antwoorden werd duidelijk dat in samenspraak met Marte Röling en lokale kunstexperts gezocht werd naar een nieuwe locatie voor de Wimpels.

Zeven maanden verder is het kunstwerk nog niet teruggeplaatst. Ik besluit een zoektocht te starten. De Wimpels blijken opgeslagen te zijn in een garage. Ik nodig Jo Polak, stimulator beeldende kunst in Barendrecht, uit met me mee te gaan. In de garage tref ik de Wimpels aan. Er zitten gaten in het polyester en onderdelen hebben losgelaten. Jo vertelt me dat twee technische medewerkers van de Kunstwacht, een landelijke instelling die kunstwerken onderhoudt, hebben vastgesteld dat er sprake is van materiaalmoeheid en dat een grote reparatie nodig is waarvan de kosten hoog zijn. Als kunstexpert vindt Jo Polak dat het kunstwerk qua kleur ook niet meer past bij de brons- gouden kleur van het vernieuwde Kruispunt. Jo zou liever zien dat er een nieuw kunstwerk door Marte Röling gemaakt wordt. Samen met Coby de Vries gaat hij een advies schrijven. Wordt vervolg.

GroenLinks organiseert tweede thema-avond over afval

De fractie van GroenLinks Barendrecht organiseert op woensdag 24 april voor de tweede keer een thema-avond over het beleidsplan van Afval naar grondstoffen. Het besluit van de gemeenteraad op 2 april om akkoord te gaan met de voorstellen leidde afgelopen tijd tot veel vragen en meningen in de media. GroenLinks organiseert deze avond voor iedereen die het terugdringen van de hoeveelheid restafval belangrijk vindt.

Lees verder

Thuiszittende leerlingen

Dinsdag 12 maart maakte wethouder Roopram tijdens de vergadering van de commissie Samenleving over de Verordening Jeugdzorg melding van wachtlijsten voor het speciaal onderwijs en thuiszittende leerlingen.

Naar aanleiding van deze melding stelde GroenLinks schriftelijke vragen.

 

Schriftelijke vragen

Van afval naar grondstoffen

Dinsdag 19 maart vond de commissievergadering plaats waarin het voorstel Van afval naar grondstoffen van het college werd besproken. Kort gezegd komt het voorstel erop neer dat de gemeente met nieuwe mechanische technieken PMD ( plastic, metaal en drankkartons) gaat nascheiden. Het PMD kan bij het restafval. Daarnaast krijgen inwoners twee rolcontainer aan huis: een voor papier en een voor gft. Op deze manier moet er meer resultaat geboekt worden m.b.t scheiden van afval. Momenteel doet Barendrecht het heel slecht. Lees de bijdrage van ons raadslid Ada Dekker. Ada maakte gebruik van de reacties die we hebben ontvangen tijdens onze themavond voor inwoners.

Lees de bijdrage

GroenLinks spreekt inwoners over veranderingen afvalscheiding

Op de goed bezochte themavond van GroenLinks “Van afval naar grondstoffen” waren de aanwezigen het unaniem eens dat het met het scheiden van afval in Barendrecht beter moet. Reden voor de bijeenkomst was het binnenkort te bespreken plan in de gemeenteraad over een andere manier van afval, of beter grondstoffen, inzamelen. Kort samengevat betekenen de voorstellen dat inwoners twee rolcontainers krijgen: één voor gft en één voor papier. Op die manier moet er beter gescheiden worden. De inwoners gaan betalen voor het restafval. Wie weinig aanlevert krijgt geld terug en wie veel produceert moet bij betalen.

Lees verder