Nieuws

Kappen 30 kastanjebomen aan het Kreeftwater

In een informatiebrief aan bewoners van het Kreeftwater is gecommuniceerd dat het verkeersluwe plein binnenkort opgeknapt wordt. In dezelfde informatiebrief staat ook dat alle kastanjebomen op het binnenplein, ongeveer 30 stuks van 15 jaar oud, moeten sneuvelen vanwege het feit dat ze een slechte conditie zouden hebben, namelijk de kastanje bloedingsziekte.

Om meer duidelijkheid te verkrijgen over deze vermoedelijke bomenkap van deze beeldbepalende bomen stelde GroenLinks schriftelijke vragen aan het college.

Schriftelijke vragen en beantwoording

Coalitiepartijen bezoeken zaterdag 25 mei “de Driehoek” in het centrum

De coalitiepartijen in Barendrecht bezoeken op zaterdag 25 mei a.s. de zogenaamde “Driehoek” in het centrum. Bewoners van de wijk kunnen tussen 10.00u en 12.00u met hen in gesprek over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Of welke ideeën de bewoners hebben voor het wonen en leven in hun wijk. Door samen de wijk in te gaan, benadrukken de partijen hun samenwerking in Barendrecht.

Lees verder

Barendrecht onderdeel van bijeneiland IJsselmonde?

De fractie van GroenLinks heeft aan het college gevraagd of zij zich sterk willen maken voor het realiseren van een bloemenlint langs de wegen in Barendrecht.  Het Barendrechtse lint zou moeten aansluiten bij het lint dat men wil realiseren in de gemeenten Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. Bloemen zijn belangrijk voor bijen. Het gaat niet goed met de bij. Van de ruim 350 soorten wilde bijeen behoort meer dan de helft tot een bedreigde soort. Bijen bestuiven planten, ook landbouwgewassen, en zorgen dat zij zich kunnen voortplanten.

Lees verder

Op zoek naar de wimpels

Als raadslid moet je soms speuren. Tweemaal stelde ik schriftelijke vragen over het verdwenen kunstwerk “Wimpels” van Marte Röling, beeldend kunstenaar. Het kunstwerk was weggehaald i.v.m. de renovatie van het Binnenhof. Uit de antwoorden werd duidelijk dat in samenspraak met Marte Röling en lokale kunstexperts gezocht werd naar een nieuwe locatie voor de Wimpels.

Zeven maanden verder is het kunstwerk nog niet teruggeplaatst. Ik besluit een zoektocht te starten. De Wimpels blijken opgeslagen te zijn in een garage. Ik nodig Jo Polak, stimulator beeldende kunst in Barendrecht, uit met me mee te gaan. In de garage tref ik de Wimpels aan. Er zitten gaten in het polyester en onderdelen hebben losgelaten. Jo vertelt me dat twee technische medewerkers van de Kunstwacht, een landelijke instelling die kunstwerken onderhoudt, hebben vastgesteld dat er sprake is van materiaalmoeheid en dat een grote reparatie nodig is waarvan de kosten hoog zijn. Als kunstexpert vindt Jo Polak dat het kunstwerk qua kleur ook niet meer past bij de brons- gouden kleur van het vernieuwde Kruispunt. Jo zou liever zien dat er een nieuw kunstwerk door Marte Röling gemaakt wordt. Samen met Coby de Vries gaat hij een advies schrijven. Wordt vervolg.

GroenLinks organiseert tweede thema-avond over afval

De fractie van GroenLinks Barendrecht organiseert op woensdag 24 april voor de tweede keer een thema-avond over het beleidsplan van Afval naar grondstoffen. Het besluit van de gemeenteraad op 2 april om akkoord te gaan met de voorstellen leidde afgelopen tijd tot veel vragen en meningen in de media. GroenLinks organiseert deze avond voor iedereen die het terugdringen van de hoeveelheid restafval belangrijk vindt.

Lees verder

Thuiszittende leerlingen

Dinsdag 12 maart maakte wethouder Roopram tijdens de vergadering van de commissie Samenleving over de Verordening Jeugdzorg melding van wachtlijsten voor het speciaal onderwijs en thuiszittende leerlingen.

Naar aanleiding van deze melding stelde GroenLinks schriftelijke vragen.

 

Schriftelijke vragen