Het evenement Lekker&Live is verplaatst van de Zuidpolder naar locatie Stationstuinen. In 2022 zal dit evenement voor het eerst plaatsvinden op de stationslocatie, met het vooruitzicht dat dit voor twee jaar mogelijk is.

Begin 2020 las GroenLinks in de media en op de website van Lekker&Live dat er in de Zuidpolder een muziekevenement zou gaan plaatsvinden naast De Kleine Duiker. Gezien de omvang van het feest (12.000 bezoekers verdeeld over twee dagen) zou dit geen lokaal feest worden en hier maakte GroenLinks zich zorgen over. GroenLinks is niet tegen het evenement. Sterker nog het is een mooi initiatief waar veel mensen plezier aan kunnen beleven en waar zeker in deze tijd een grote behoefte aan is. De ongerustheid ging over de locatie, niet om het feest. Evenementen gaan nogal eens gepaard met de nodige overlast; van geluidsoverlast en parkeeroverlast voor omwonende tot het zwerfafval dat nadien zal rondzwerven in de Zuidpolder.   

GroenLinks raadslid Ada Dekker heeft daarom in diverse rondes schriftelijke en technische vragen gesteld en concept moties besproken in de commissie ruimte. Daarnaast zijn we in gesprek gegaan met de organisatie van het evenement. Na dit alles bleef voor GroenLinks overeind dat een dergelijk groot evenement niet passend is in de Zuidpolder en dat er een andere locatie gevonden moest worden. Een mogelijke andere locatie die daarbij naar voren kwam is de locatie Stationstuinen. Het voordeel van deze locatie is dat hier een goede verbinding is met de snelweg en de rondweg, op loopafstand van trein- en busstation, een groot parkeerterrein en in de omgeving voornamelijk bedrijventerreinen. Maar belangrijker nog het is niet midden in het natuur- en recreatiegebied de Zuidpolder.

Het college is vervolgens aan de slag gegaan om de locatie vlakbij het station verder te onderzoeken. Uiteindelijk heeft dit geleid tot bijgaande raadsinformatiebrief. Met hierin de toezegging dat het evenement op de locatie Stationstuinen kan plaatsvinden in 2022 en 2023.   

Het evenement Lekker&Live is een mooi initiatief voor Barendrecht en met deze locatie denken we dat het een goede kans van slagen heeft om in 2022 en 2023 een succes te worden. GroenLinks is opgelucht dat de locatie in de Zuidpolder daarmee is komen te vervallen en ook niet geschikt gevonden wordt voor andere toekomstige grote muziek- en dansevenementen.