Energie is belangrijk voor ons dagelijks leven (verwarming, koken, wassen en onze apparaten) en de toekomst van onze wereld. Energie maakt daarom ook een belangrijk onderdeel uit van het verkiezingsprogramma van GroenLinks. Veel inwoners zijn geïnteresseerd wat er de komende jaren gaat gebeuren op het gebied van energie. Fossiele energie als kolen, olie en ook gas zijn niet de toekomst omdat ze bijdragen aan het opwarmen van de aarde. Daar staat tegenover dat er voldoende groene energiebronnen als zon, wind, water zijn. Om over voldoende energie te kunnen beschikken moeten meerdere van deze bronnen gebruikt worden. In een stedelijk gebied als Barendrecht is dat niet eenvoudig. Er is weinig grond beschikbaar en je zit als snel in de leefomgeving van inwoners. Binnen voorwaarden van de gezondheid van onze inwoners, natuur, recreatie en wooncomfort zoeken we naar oplossingen. Om energieverbruik te verminderen is het bouwen van energiearme woningen en het energiearm maken van bestaande woningen ook een belangrijke prioriteit. In een tijd waarin de (huur)prijzen van huizen de pan uit rijzen, moeten de kosten voor energiegebruik zo laag mogelijk zijn. Die komen immers elke maand terug. Kunnen meedenken en meepraten over keuzes vinden we belangrijk. En het moet ook voor een ieder te betalen zijn. Betaalbare energie voor iedereen, daar gaat GroenLinks voor!