Veilig voor iedereen is een van de speerpunten van GroenLinks. Sociale veiligheid valt hier ook onder. Wij zetten ons in voor een Barendrecht waarin iedereen zichzelf durft te zijn. Om dat te laten zien, hebben we samen met de PvdA en D66 het initiatief genomen tot een stembusakkoord, wat hopelijk mede ondertekend wordt door veel andere partijen. Hieronder het persbericht:

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Regenboog stembusakkoord

Geen regenboog coalitie, maar een regenboog stembusakkoord. GroenLinks, D66 en PvdA hebben met steun van het COC een stembusakkoord opgesteld, waarin de drie partijen een reeks beloften doen over de LHBTIQ+ emancipatie voor de komende raadsperiode.

Door dit regenboog stembusakkoord te ondertekenen geven partijen aan zich de komende raadsperiode in te zetten voor een diverse en inclusieve gemeente waar iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken of welke grond dan ook. 

Het gaat er dus om dat de gemeente een inclusief beleid gaat voeren met aandacht voor de LHBTIQ+ gemeenschap. Onderwerpen die daarbij passen zijn veiligheid bevorderen door expertise bij de politie te verbeteren en aangiftebereidheid te vergroten bij geweld en discriminatie tegen de LHBTIQ+ gemeenschap. Een actieve houding van de gemeente om een veilig schoolklimaat te realiseren waar LHBTIQ+ jongeren zich veilig en prettig voelen.

GroenLinks, D66 en PvdA gaan dit regenboog stembusakkoord ondertekenen en hopen uiteraard dat de andere partijen dit ook willen doen.