Nieuws

Essenkap: mag het een beetje minder snel?

Wie langs de Oude Maas tussen Heerjansdam en de Heinenoordtunnel fietst/wandelt kan de oranje stippen op de bomen niet ontgaan. De oranje stippen zijn aangebracht door medewerkers van Staatsbosbeheer als teken dat deze bomen op de lijst staan om gekapt te worden. Het zijn essen die geïnfecteerd zijn door de essentakziekte. Een belangrijke reden voor GroenLinks om daarover vragen te stellen aan het college.

 
Lees verder

Schriftelijke vragen over het kappen van 14 bomen aan Devel 13

Op 7 januari jl. heeft u een vergunningverlening aangevraagd voor het kappen van 14 bomen aan Devel 13 (Stationstuin). Deze bomenrij langs het fietspad is van groot belang voor de kwaliteit van de leefomgeving van de Stationswijk. De bomen verfraaien de omgeving, leveren een bijdrage aan de verbetering van de luchtkwaliteit, zorgen voor beschutting, schaduw, verkoeling voor mens en dier en hebben een positief effect op de biodiversiteit in de wijk.

Daarnaast zorgen deze hoge bomen, waaronder prachtige eiken van minstens 30 jaar oud, voor een natuurlijke afscheiding met de nieuw te vormen Stationstuin. Deze groene haag voorkomt directe inkijk in de woningen, zorgt dat de groene uitstraling van het gebied behouden blijft, onder andere voor de Devel en de Kwikstaart en vormt een natuurlijke geluidsbarrière. 

  Lees verder

  Ergenis over houtstook

  Informatieavond Schone Lucht 

  Op de informatieavond over Schone Lucht georganiseerd door GroenLinks meldde zich vorige week meer dan 20 inwoners om meer aan de weet te komen over de kwaliteit van de lucht in Barendrecht. Volgens de metingen is fijn stof, vooral de kleinste delen, een probleem in Barendrecht. In heel Barendrecht worden de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie overschreden. De geadviseerde waarden voor grotere delen fijnstof en roet worden dichtbij grote delen van de rondweg niet gehaald. In de regio staan op verschillende plaatsen meetstations die dagelijks de kwaliteit van de lucht volgen.

  Lees verder

  Gemeenteraad wil platform gehandicapten

  Met een korte agenda waren gister in de Gemeenteraadsvergadering de meest belangrijke bespreek- en handelingspunten twee moties en de benoeming van de heer Stolk als buitengewoon commissielid namens de SGP/CU. Daarnaast ging veel tijd naar de simpele kwestie over waar nu precies welke vraag gesteld moet worden.

  Lees verder

  Schone lucht in Barendrecht?

  Is de lucht in Barendrecht schoon? Deze vraag stelde de fractie van GroenLinks tweemaal aan het college van B&W. Een jaar geleden antwoordde de wethouder dat we voldeden aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. Onlangs stelde GroenLinks opnieuw de vraag, maar nu met de toevoeging of we voldoen aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Uit het antwoord van de wethouder blijkt dat nergens in Barendrecht de norm voor kleine deeltjes fijnstof (PM 2,5) gehaald wordt. De overschrijding bedraagt 2 tot 23% verspreid over Barendrecht. Op 9 januari organiseert GroenLinks een bijeenkomst over dit onderwerp.

  De advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie worden nog niet als norm gehanteerd. Bij vergunningen wordt uitgegaan van de Europese normen die minder streng zijn. De advieswaarden van de WHO gaan ervan uit dat geen gezondheidsschade optreedt. Naast de kleinste deeltjes fijnstof wordt er ook gekeken naar grotere deeltjes, PM10, en roet.

  Lees verder

  Essenkap

  Vorige week donderdag maakte Barendrecht NU melding van grootschalige essenkap in het gebied langs de Oude Maas tussen Heerjansdam en de Heinenoordtunnel.
  In de Spuipolder en Vredepolder zouden alle essenbomen van een rode stip voorzien zijn. De kap zou noodzakelijk zijn in verband met de essentaksterfte.

  Natuurvereniging IJsselmonde stelt dat het lijkt dat slechts een deel van de essenbomen ziek is.
  De ziekte komt voor het meest westelijk gedeelte van de Vredepolder.
  Onderzoekers van de Wageningen University en Research adviseren om terughoudend te zijn bij de kap en het snoeien van bomen die zijn aangetast door de essentaksterfte. Aldus de natuurvereniging.

  Schriftelijke vragen en beantwoording door college van B&W