Nieuws

Van afval naar grondstoffen

Dinsdag 19 maart vond de commissievergadering plaats waarin het voorstel Van afval naar grondstoffen van het college werd besproken. Kort gezegd komt het voorstel erop neer dat de gemeente met nieuwe mechanische technieken PMD ( plastic, metaal en drankkartons) gaat nascheiden. Het PMD kan bij het restafval. Daarnaast krijgen inwoners twee rolcontainer aan huis: een voor papier en een voor gft. Op deze manier moet er meer resultaat geboekt worden m.b.t scheiden van afval. Momenteel doet Barendrecht het heel slecht. Lees de bijdrage van ons raadslid Ada Dekker. Ada maakte gebruik van de reacties die we hebben ontvangen tijdens onze themavond voor inwoners.

Lees de bijdrage

GroenLinks spreekt inwoners over veranderingen afvalscheiding

Op de goed bezochte themavond van GroenLinks “Van afval naar grondstoffen” waren de aanwezigen het unaniem eens dat het met het scheiden van afval in Barendrecht beter moet. Reden voor de bijeenkomst was het binnenkort te bespreken plan in de gemeenteraad over een andere manier van afval, of beter grondstoffen, inzamelen. Kort samengevat betekenen de voorstellen dat inwoners twee rolcontainers krijgen: één voor gft en één voor papier. Op die manier moet er beter gescheiden worden. De inwoners gaan betalen voor het restafval. Wie weinig aanlevert krijgt geld terug en wie veel produceert moet bij betalen.

Lees verder

Aanleg nieuw voetpad naar de Zuidpolder

Het is zover. Een veilige verbinding vanaf het fietstunneltje aan de Ziedewijdsedijk naar de ingang van de Zuidpolder wordt aangelegd. Als het gereed is kunnen bewoners van Buitenoord en de Oranjewijk veilig naar de Zuidpolder. Straks niet meer opzij springen voor de auto's die vanaf de rondweg komen. Ook dit is onderdeel van gemeentelijke politiek. Onze motie die in juli 2018 unaniem door de raad aangenomen wordt nu werkelijkheid.

 

Coalitiepartijen Barendrecht zaterdag in wijk Buitenoord

De coalitiepartijen in Barendrecht bezoeken op zaterdag 9 maart a.s. de wijk Buitenoord. Bewoners van de wijk kunnen tussen 10.00u en 12.00u met hen in gesprek over de onderwerpen die daar leven. Of over de vraag welke ideeën de bewoners hebben voor het wonen en leven in hun wijk. Door samen de wijk in te gaan, benadrukken de partijen hun samenwerking in Barendrecht.

Lees verder

Vragen over kappen perenbomen en eiken aan de Vlietweg

In de schakel van 21 februari jl. stond een ingekomen stuk over de mogelijke kap van 20 perenbomen en 7 eiken aan de Vlietweg.
Inmiddels hebben inwoners uit de nabije omgeving GroenLinks ook weten te vinden om navraag te doen over de mogelijke kap van deze bomen.
Om meer duidelijkheid te verkrijgen over deze vermoedelijke bomenkap van deze beeldbepalende bomen heeft GroenLinks op 28 februari vragen gesteld aan het college.

Lees verder