Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Barendrecht hebben advies gegeven aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in het kader van de Mijnbouwwet. De gemeente Barendrecht heeft geadviseerd om de aanvraag inzake het gewijzigde winningsplan niet toe te kennen. Het college geeft aan dat zij zich realiseren dat het Barendrechts belang gering is, gezien de locatie van de winning en de beperkte mogelijkheden om olie onder Barendrecht te winnen. Echter met deze zienswijze wil het college de Minister nogmaals verzoeken om geen toestemming te verlenen voor de verlenging van de oliewinning uit het Rotterdam olieveld.