Onlangs zijn een aantal kastanjebomen gekapt aan de Bachlaan. Vele Barendrechters die er langs kwamen hebben zich afgevraagd waarom dit nodig was. Daarom heeft GroenLinks een aantal schriftelijke vragen aan het college gesteld:

In een brief die we van een inwoner ontvingen meldt u dat van de helft van de bomen de conditie onvoldoende tot slecht was door de kastanjebloedings ziekte. U meldt ook dat er meerdere soorten teruggeplaatst gaan worden. De bomen krijgen ook voldoende ruimte om groter uit te kunnen groeien.
Wij hebben een aantal aanvullende vragen:

1. U schrijft dat de helft van de kastanjebomen een onvoldoende tot slechte conditie had. Waarom heeft u de bomen die niet aangetast waren ook gekapt?

2. Was het mogelijk om alleen de bomen te kappen die gevaar opleverden, de andere te monitoren en daardoor kaalslag te voorkomen? Een zogenaamde gefaseerde aanpak waardoor de kaalslag voorkomen had kunnen worden.

3. U gaat over tot herplanting met verschillende soorten. Hopelijk voorkomt dat kaalslag in de toekomst. In uw brief doet u geen uitspraak over de omvang van de bomen. We gaan er vanuit dat de nieuwe bomen een minimale omvang hebben van 25 cm. Is dat juist?

4. Een kap als op de Bachlaan met veel verkeer en voorbijgangers roept veel vragen op en leidt tot onbegrip bij inwoners. Dit vraagt om aanvullende communicatie over het waarom van de kap. Heeft u ideeën op welke wijze dat zou kunnen?