In de raadsvergadering van dinsdag 21 december maakte EVB duidelijk ingezien te hebben dat hun eerdere motie niet handig was geweest.

De motie Temporisering Windmolens Vaanplein die in september werd ingediend en aangenomen door steun van de VVD ging daarmee naar de papierbak. EVB wilde met de motie Temporisering de wethouder de kans ontnemen om verder werk te maken van participatie en inspraak en regie te houden op het proces. Dat was zeker niet in het belang van onze inwoners.

In de nieuwe motie werd het College opgeroepen om juist die dingen te doen die de wethouder al herhaaldelijk had gepresenteerd als haar aanpak. De tekst van de nieuwe motie was nagenoeg gelijk aan informatie die de wethouder eerder aan de raad had verstrekt. Verschillende partijen prezen de wethouder voor haar transparantie, informatie en aanpak. Na een door EVB en VVD veroorzaakte dwaling komen we nu toch weer op het goede pad.

Terugtrekken van de eerdere motie is goed voor de inwoners van Barendrecht. Wethouder de Jonge heeft weer regie op het proces en kan scherpe eisen stellen met betrekking tot de voorwaarden waaronder windmolens bij het Vaanplein geplaatst kunnen worden.