Op 6 juli 2021 diende GroenLinks de motie “Geen grootschalige horeca langs de Koedood” in. Aanleiding was het voornemen van het college van Albrandswaard om een grootschalige horecavoorziening in de polder van Portland toe te staan. Deze polder is een stiltegebied en grenst aan de gemeente Barendrecht. Verschillende inwoners hebben bij ons aangegeven dat zij dat een slecht plan vinden vanwege de natuurwaarden van dit gebied en de overlast voor omwonenden. In de motie vroeg GroenLinks om namens de raad van Barendrecht een inspraakreactie naar Albrandswaard te sturen. Alle partijen stemden voor onze motie.

Op 13 januari 2022 stelde GroenLinks schriftelijke vragen aan het college van Barendrecht. De schriftelijke vragen en de beantwoording op 26 januari 2022 zijn te lezen in de bijlage.   

Stiltegebied Koedood
Horeca Koedood