Bedroefd hebben we kennisgenomen van het overlijden van Marjan Kooijman. Marjan was een betrokken en sociale Barendrechter die veel voor onze afdeling betekende.

Sinds de oprichting van de onze afdeling is Marjan actief voor GroenLinks Barendrecht geweest. Ze vervulde vele functies en deed veel vrijwilligerswerk. Geen campagne heeft zonder betrokkenheid van Marjan plaatsgevonden. Kramen, flyeren en gesprekken aanknopen bij het canvassen. Marjan kon op haar innemende wijze mensen geïnteresseerd krijgen voor GroenLinks. Ze draaide in verschillende kandidatencommissies mee. De laatste jaren vervulde ze de functie van penningmeester in ons bestuur.

Op de voorgrond trad ze bijna nooit. Belangrijk was haar onvoorwaardelijke steun aan haar man Arie Kooijman, onze fractievoorzitter en voorheen afdelingsvoorzitter. Ze volgde bijna elke commissie- en raadsvergadering. Ook andere fractieleden en bestuurders gaf ze feedback, wat zeer gewaardeerd werd. Dat beperkte zich overigens niet tot GroenLinks. Voor de coalitie was ze een goede bekende, bij wijkbezoeken verzorgde ze de ondersteunende activiteiten.

Marjan stond voor eerlijkheid en oprechtheid. Onjuistheden of halve waarheden, zette ze op gepaste wijze recht. Haar gedrevenheid hierin was bewonderenswaardig.

Na lange tijd voor de gemeente Barendrecht te hebben gewerkt, was ze daarnaast als vrijwilliger onder andere actief voor de Voedselbank en hielp ze vanuit de FNV mensen met hun belastingaangifte.

Wat gaan we haar missen.

Wij wensen Arie, (klein)kinderen en naasten veel sterkte toe.