In Barendrecht staat deze maand veel in het teken van het vertrek van burgemeester Van Belzen. Op 1 oktober gaat hij na 16 jaar burgemeester te zijn geweest van Barendrecht met pensioen. Bij een, als verrassing geregeld, afscheidsrondje werd aan fractievoorzitter Arie Kooijman gevraagd of hij het welbekende bord “Nee tegen CO2” nog in bezit had. Na deze uit de schuur gehaald en opgepoetst te hebben verraste Arie samen met Corrie Righolt (toenmalig raadslid CDA) de burgemeester.

GroenLinks heeft zich een aantal jaren, samen met andere partijen, flink verzet tegen de opslag van CO2, onder meer door een publieksactie op 21 maart 2009. Burgemeester Van Belzen deed als een van de deelnemers mee aan deze wandeling tegen CO2-opslag, waarbij foto’s van het Nee tegen CO2 bord breed verspreid werden in de media. Na de wandeling volgden nog meer acties waarbij de Barendrechtse bevolking hun ongenoegen kenbaar maakte door onder meer ruim 1500 bezwaarschriften (zienswijzen) in te dienen bij de Provincie. Na 3 jaar actievoeren tegen CO2-opslag in Barendrecht trok minister Verhagen de plannen voor de CO2-opslag in Barendrecht terug. Het gebrek aan draagvlak was de voornaamste reden.  

Behalve dit afscheid zijn er nog andere activiteiten waar GroenLinks de burgemeester kan bedanken voor de afgelopen jaren, waaronder een bijzondere raadsvergadering en een receptie voor inwoners en maatschappelijke organisaties. Daarnaast heeft GroenLinks ook een schriftelijke bijdrage mogen leveren aan een artikel in de Blik op Barendrecht.

Hierin heeft GroenLinks aangegeven dat Jan van Belzen met hart en ziel als burgemeester in Barendrecht heeft gewerkt. Het is mooi dat er zichtbare herinneringen aan die periode zijn. En die zijn er. Op drie plaatsen in Barendrecht (1e Barendrechtseweg,  Buitenoordpark en Barendbos) heeft hij samen met GroenLinks na de gemeenteraadsverkiezingen een boom geplant. Drie bomen die staan voor groei, verbondenheid en bescherming. De eerste boom, een beuk, staat er inmiddels al vijftien jaar. We danken de burgemeester voor zijn passie en inzet om Barendrecht groener te maken. We wensen hem voor de toekomst mooie momenten bij onze bomen.

CO2 collage
Corry Righolt, Burgemeester Jan van Belzen en Arie Kooijman
Boom Barend Bos door Tanja en Burgemeester Van Belzen
Tanja de Jonge en burgemeester Jan van Belzen planten een boom in Barend Bos
Tessa en burgemeester Van Belzen boom Rosali in buitenoordpark
Tessa Augustein en burgemeester Jan van Belzen planten een boom in park Buitenoord