In de raadsvergadering van Barendrecht 13 oktober vond een heftig debat plaats. Onderwerp van gesprek was het verslag van een onderzoek dat burgemeester Van Belzen als hoeder van de integriteit van de raad op de agenda had geplaatst. Dit onderzoek, uitgevoerd door een externe onderzoeker, gaf antwoord op de vraag of de heer Van der Linden, fractievoorzitter EVB, integer had gehandeld bij het stellen van schriftelijke vragen over het gedrag van een wethouder en een aantal raadsleden bij een bezoek aan een restaurant in juni.

De onderzoeker constateert dat de handelswijze van de fractievoorzitter van EVB heeft geleid tot een onnodige aantasting van de integriteit van het openbaar bestuur in Barendrecht en dat de heer Van der Linden niet heeft gehandeld zoals een goed volksvertegenwoordiger betaamt.

Door EVB werd tijdens het debat niet gereageerd op de inhoud van het onderzoek.  Herhaaldelijke verzoeken van de burgemeester om op de inhoud te reageren werden genegeerd. Op allerlei manieren probeerde EVB een gesprek te boycotten door procedurele zaken aan de orde te stellen, op het verleden terug te komen en het werk van de onderzoeker en de handelswijze van de burgemeester belachelijk te maken.

GroenLinks, bij monde van fractievoorzitter Arie Kooijman, heeft aangegeven te willen praten over de mores in de raad (hoe gaan we met elkaar om). EVB heeft hier geen woord aan gewijd en heeft door met modder te gooien de afstand met de andere partijen alleen maar vergroot. Van excuses wilde Van der Linden niets weten, hij keerde het zelfs om en eindigde met “in 2022 gaan we elkaar weer treffen”.

Schokkend is dat verschillende keren EVB-raadsleden uitspraken geen vertrouwen te hebben in het onderzoek, de onderzoeker, de burgemeester, de andere fracties en het bestuur in zijn algemeen. GroenLinks is van mening dat het uitgesproken wantrouwen van EVB in iedereen ernstige gevolgen heeft voor het werk van de raad en de inwoners van Barendrecht. We hebben daar uiting aangegeven door voor de motie van treurnis te stemmen, waarmee we willen aangeven dat we de gehele gang van zaken en de opstelling van EVB hierin zeer betreuren.

Samenwerken blijft onze missie. Al deze persoonlijke vetes leiden af van onze werkelijke taak: het besturen van Barendrecht. Laten we ons hier op focussen!