Op dinsdag 10 november is de begroting voor 2021 door de gemeenteraad van Barendrecht vastgesteld. In het voorjaar zag het er niet goed uit. De accountant gaf een waarschuwing af. Al jaren geeft Barendrecht teveel uit en van de Algemene Reserve (spaarpot) is de bodem in zicht. Er dreigde zelfs een tekort van 3,5 tot 5 miljoen. De coalitie, waar GroenLinks deel van uit maakt, koos voor maatregelen die weinig gevolgen hebben voor zaken die inwoners belangrijk vinden zoals sport, cultuur en welzijn. Er werd flink gesneden in eigen vlees. Elke wethouder heeft een deel van zijn/haar budget ingeleverd. Dit levert een fors bedrag op. Er is ook gekozen voor een lastenverhoging voor de inwoners. Huisbezitters betalen ongeveer dertig euro per jaar meer voor de OZB, omdat de waarde van woningen is gestegen. Bedrijven gaan meer betalen voor hun onroerend goed. De tarieven in Barendrecht liepen fors achter ten opzichte van vergelijkbare gemeenten. In de komende jaren gaan we op weg naar exploitaties in het zwart en een algemene reserve die op een verantwoord niveau is. 

Er werd ook besluit genomen over de besteding van de Enecogelden. De aandelen van de gemeente zijn verkocht en dat leverde 17 miljoen op. Het grootste deel van het geld (12,8 miljoen) is vastgelegd in bestemmingsreserves voor de langere termijn zoals klimaatadaptatie, energie, betaalbaar wonen en innovatie en duurzaamheid. De algemene reserve wordt met 3,2 miljoen gevuld.

Barendrecht leefbaar houden voor de korte en lange termijn is wat GroenLinks betreft met deze plannen gewaarborgd. Onze complimenten voor het college.