Bij de behandeling in de raadsvergadering van 26 januari 2021 van de scenariokeuze van ‘t Vlak heeft GroenLinks duidelijk gemaakt dat er een prachtige kans aanwezig is om ’t Vlak te veranderen van een parkeerplein naar een verblijfsplein. Een volwaardig plein met een aangename sfeer, met groen en bomen voor schaduw (tegen hittestress), ruimte voor waterberging (tegen hoosbuien), een plek voor wandelen en ontmoeten. Een plein met een duidelijke entree naar de Middenbaan, waardoor de winkelstraat beter herkenbaarheid is en de toegangsweg daarheen verkeersveiliger wordt.

Mochten bezoekers van de winkels toch met de auto komen, dan is daar in de huidige plannen wat ons betreft rekening mee gehouden, door de extra parkeerplaatsen grenzend aan ’t Vlak. Het plein moet wat GroenLinks betreft al vele jaren worden aangepakt (al vanaf 2002 staat dit in ons verkiezingsprogramma), onder andere ook om conflictsituatie tussen voetgangers, fietsers, auto’s en de nodige vrachtwagens aan te pakken. Het is daarom belangrijk om knopen door te hakken en met het opknappen van ’t Vlak aan de slag te gaan.

GroenLinks vindt het heel belangrijk dat de gemeente in gesprek gaat met betreffende ondernemers en eigenaren en probeert een minnelijke oplossing te vinden over de nadere invulling van scenario 4A. De inspraakreacties in de commissie en de ingediende bezwaren van ondernemers en bewoners maken duidelijk hoe belangrijk een goed participatietraject is rondom dit project. De bezwaren richten zich voornamelijk op het verdwijnen van de parkeerplaatsen van ’t Vlak. Het was dan ook goed om van de wethouder te vernemen dat dit participatietraject voortvarend opgepakt zal worden ondermeer door het vormen van een klankbordgroep.

Wat GroenLinks betreft is er dus slecht één keuze mogelijk om een volwaardig plein aan te leggen en dat is variant 4A. Hiervoor hebben wij een amendement ingediend en deze is mede ondertekend door EvB en bij stemmen gesteund door D66. Het voorstel is vervolgens in meerderheid met EvB, D66 en Lijst Winnie Hofland aangenomen.

Ter afronding hebben we uitgesproken dat GroenLinks hoopt dat door met elkaar in gesprek te gaan er een goed en toekomstgericht plein kan worden gecreëerd.