Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte van 12 januari jl. heeft GroenLinks de volgende inbreng gegeven bij de behandeling van het agendapunt scenariokeuze t Vlak:

Wat is ’t Vlak anno 2021:

’t Vlak is aangelegd in de jaren ’50. Dit is nog duidelijk te merken aan de vorm hoe ’t Vlak is opgebouwd met een weg dwars over het plein en parkeerplekken direct naast de winkels. Zeker de laatste 25 jaar is er op ’t Vlak wat dat betreft geen tegel meer verlegd. Dit maakt eens te meer duidelijk dat veranderingen aan ’t Vlak waarschijnlijk gedaan worden voor de eerst volgende 30 á 40 jaar. Door de verouderde indeling van ’t Vlak zijn er op verschillende punten conflictsituatie tussen voetgangers, fietsers, auto’s en de nodige vrachtwagens. Vanuit bovengeschetste kijkt GroenLinks naar het door het college voorgelegde voorstel.

Wat wil GroenLinks met ’t Vlak:

Wat ons betreft is er een prachtige kans aanwezig om ’t Vlak te veranderen van een parkeerplein naar een verblijfsplein. Een volwaardig plein met een aangename sfeer, met groen en bomen voor schaduw, ruimte voor waterberging, een plek voor wandelen en ontmoeten met zo nu en dan een terras of een waterpartij. Een plein met een duidelijke entree naar de Middenbaan, waardoor de winkelstraat beter herkenbaarheid is en de toegangsweg daarheen verkeersveiliger wordt. Behalve dat we het zeer wenselijk vinden, zijn de veranderingen wat GroenLinks betreft ook noodzakelijk om het centrum leefbaar, droog en koel te houden ook in de toekomst. ’t Vlak veranderen van een autoplein in een autovrij plein is daar een belangrijk onderdeel van. Ruimte voor wandelaars en maatregelen tegen hittestress of wateroverlast. Een aantrekkelijk verblijfsplein dat zeker ook voor de ondernemers belangrijk is, omdat het de verblijfsduur in het centrum kan verlengen. Dat komt de middenstand alleen maar ten goede.

Wat willen bewoners en ondernemers met ’t Vlak:

Niet alleen GroenLinks ziet de veranderingen voor ’t Vlak als een kans. In de door de gemeente gehouden enquête maken veel gevraagde bewoners en ondernemers duidelijk dat zij ’t Vlak nu onplezierig vinden met veel auto’s en vrachtverkeer en veel oude panden en als voornamelijk stenig ervaren. Zij zien het plein liever als autovrij groen plein. Daarbij komt dat de trend in winkelen steeds meer beleven aan het worden is en dat verblijven steeds belangrijker wordt, zeker nu aangewakkerd in deze Corona periode, in plaats van het snel noodzakelijk winkelen in het centrum.

Welke oplossing willen we niet:

Omdat ook wij inzien dat het slopen van een woning en verwerven van garages veel impact heeft op inwoners en ondernemers en de nodige tijd in beslag kan nemen, hebben we in eerste instantie meegestemd met de uitwerking van twee varianten. Idee erachter was dat een variant met de weg voorlangs, misschien een poging kon zijn om de kool en de geit te sparen. Dit blijkt wat GroenLinks betreft echter niet het geval. De oplossing heeft geen toekomstwaarde. Dit neemt niet weg dat we het belangrijk vinden dat de gemeente in gesprek gaat met betreffende ondernemers en eigenaren, zeker nu de BIZ er niet meer is, en probeert een minnelijke oplossing te vinden. Participatie rondom dit project is belangrijk, omdat het direct ingrijpt in werk en wonen.

Welke oplossingen en kansen zijn er mogelijk:

Wat GroenLinks betreft is er daarom één keuze voor ’t Vlak en dat is variant 4A. Geen autoweg over het plein, maar een weg voor auto’s en vrachtwagens door de reeds aanwezige nu niet al te fraaie expeditiestraat. Wij zien hierbij geen ruimte voor een tussenstap via 4B, zoals voorgesteld door het college. Dit is een halve oplossing en een duurdere oplossing, waarbij een oversteekplaats voor voetgangers verdwijnt, er onvoldoende afstand van de bushalte is en de kans bestaat dat de oplossing een blijvende oplossing wordt en daarmee niet toekomstbestendig is. We dienen daarom een amendement (bijlage) in om alleen te kiezen voor variant 4A.

Concluderend:

GroenLinks wil een autovrij en groen plein. Met een betere bereikbaarheid voor fietsers en fiets parkeren en meer ruimte voor wandelaars. Liever een ijsje of een broodje op een bankje tussen het groen, dan op een muurtje of klein terras naast langsrijdende vrachtwagens en auto’s.  

Dinsdag 26 januari a.s. staat het agendapunt scenariokeuze 't Vlak ter besluitvorming op de raadsvergadering.