Iedere inwoner heeft ermee te maken . Het kost geld en heeft gevolgen voor het milieu. In Nederland willen we de hoeveelheid restafval beperken, omdat restafval verbrand moet worden en dat levert CO2 op. Na zijn start ging de nieuwe wethouder enthousiast aan de slag en schafte direct het systeem van betalen per zak, wat afval scheiden stimuleert, af. Dat kostte Barendrecht ruim 1 miljoen euro. Hij beloofde ook de wijken in te gaan en de inwoners te motiveren om beter het afval te scheiden.  Deze activiteiten hebben tot nu toe geen resultaat gehad. De hoeveelheid restaval is de afgelopen periode alleen maar toegenomen. De wethouder bevestigde dit weer onlangs. Dat is niet de bedoeling.  Niet voor het milieu en niet voor de Barendrechter. Wat nu? Wat heeft de wethouder in petto voor een logisch afvalbeleid om de inwoners van Barendrecht te motiveren om de hoeveelheid restafval terug te dringen?

We zijn benieuwd en willen vooral haast maken. GroenLinks Barendrecht zal de resultaten (minder restafval) en de kosten goed in de gaten houden.  Als laatste een oproep voor onze inwoners: ga door met het scheiden van je afval!

Arie Kooijman

(Verschenen in weekblad De Schakel in de rubriek “In het hart van de raad” op 02-02-2023)