De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2022 is voor GroenLinks Barendrecht uitermate teleurstellend. Rechts Barendrecht heeft zich laten horen. En ongetwijfeld heeft de indrukwekkende campagne van EVB met aanzienlijk meer mensen en financiële middelen ook invloed gehad op de publieke opinie, samen met het ongenuanceerde sentiment van vier jaar geleden. Teleurstellend omdat er juist nu meer dan ooit behoefte is aan een menselijk, eerlijk en duurzaam geluid, kijkend naar de klimaatcrisis, conflicten en de groeiende polarisatie.

Gelukkig konden we wel rekenen op de stem van 1178 mensen in Barendrecht. In absolute zin hebben wij maar weinig stemmen verloren. Fijn dat we op de steun van een trouwe kern kunnen rekenen. Dank jullie wel!

We zijn geland in een nieuwe politieke werkelijkheid. Een uitdagende, waarin wij ons hard blijven inzetten voor de standpunten van GroenLinks, samen met de partijen die deze standpunten steunen. We willen zoveel als mogelijk doorbouwen op de toekomstgerichte ontwikkelingen die de afgelopen periode zijn ingezet op het gebied van duurzaamheid, energietransitie, participatie en gelijke kansen voor iedereen. Waar dit niet mogelijk is, door keuzes van andere partijen, zullen we de (schadelijke) consequenties op de toekomst van Barendrecht blijven benadrukken en zichtbaar maken.

De komende periode willen we ook met de mensen die ons gedachtengoed steunen werken aan de versteviging van GroenLinks Barendrecht, naar een enthousiaste, betrokken en diverse club mensen, jong en oud, die zich inzet voor een sociaal, levendig en duurzaam Barendrecht waar iedereen ertoe doet. Die hebben we de komende tijd hard nodig om duidelijk te maken waar we voor staan en daar gezamenlijk voor te gaan!

Mocht je ideeën hebben voor ons of een bijdrage willen leveren, horen we dat graag via groenlinksbarendrecht@gmail.com.