De fractievergaderingen van GroenLinks Barendrecht vinden vooralsnog digitaal plaats. De vergaderingen beginnen op donderdagen om 19.30 uur. Als u een fractievergadering bij wilt wonen kunt u hierover contact opnemen via mailadres groenlinkbarendrecht@gmail.com, dan kunnen we u de link toesturen voor deze vergadering.