Binnenkort gaat de gemeenteraad van Barendrecht een voorstel bespreken over een ander afvalinzamelingsteem. De veranderingen hebben gevolgen voor alle inwoners, omdat er meer afval gescheiden moet worden aangeleverd. De fractie van GroenLinks wil voor de besprekingen van inwoners horen hoe zij denken over afval scheiden en de plannen van het gemeentebestuur. Daarom organiseert de fractie op woensdag 6 maart om 20.00 uur een bijeenkomst in het gemeentehuis.

Kortweg komen de plannen op neer dat er meer afval gescheiden moet worden dan nu. Nederland wil beter met grondstoffen omgaan (niet verbranden, maar opnieuw gebruiken) en wil daarom zo min mogelijk waardevolle grondstoffen (papier, ijzer, glas, textiel, plastic, gft) in het restafval. 

Op dit moment wordt in Barendrecht er per persoon gemiddeld 286 kg per jaar restafval aangeleverd. De overheid stelt als eis dat dit terugbracht tot 100 kg per persoon in 2020. Kan hier niet aan voldaan worden dan gaat het de gemeente en uiteindelijk de inwoners meer geld kosten. Middelen die Barendrecht wil inzetten zijn: na-scheiden van plastic (niet meer apart inzamelen), ieder huis voorzien van meerdere minicontainers en uiteindelijk betalen voor restafval.

Tijdens de bijeenkomst zullen we eerst meer informatie geven over de plannen en daarna willen we van inwoners horen wat de voorstellen voor de nieuwe manier van afvalinzameling voor hen betekenen. We hopen op de komst van zowel mensen die nauwelijks afval scheiden als de fanatieke scheiders.