Beplanting of gras!

Bewoners van deĀ  Klipper- Spits in Buitenoord zijn gehecht aan het groen in hun wijk. De renovatie van het fietspad in hun buurt had tot gevolg dat de rozebottels op de walkanten van de singel werd verwijderd. Er zou gras voor in de plaats komen. De bewoners zijn het daarmee niet eens. Ze schreven ingezonden brieven, organiseerden een petitie en dienden een klacht bij het College in. GroenLinks stelde schriftelijke vragen aan het College of het klopte dat het beleid van de gemeente zou zijn om beplanting te vervangen door gras. Uit het antwoord van de wethouder blijkt dit niet het geval te zijn. Wel wil de gemeente water meer zichtbaar maken.

Lees vragen en antwoorden hieronder.