De coalitiepartijen in Barendrecht bezoeken op zaterdag 25 mei a.s. de zogenaamde “Driehoek” in het centrum. Bewoners van de wijk kunnen tussen 10.00u en 12.00u met hen in gesprek over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Of welke ideeën de bewoners hebben voor het wonen en leven in hun wijk. Door samen de wijk in te gaan, benadrukken de partijen hun samenwerking in Barendrecht.

Vanaf 10.00 uur trekken de coalitieleden CDA, SGP/CU, VVD, GroenLinks, PvdA en D66 vanaf ’t Trefpunt de wijk in en gaan ze in gesprek met bewoners. De raadsleden en wethouders zullen tijdens het bezoek aan de wijk een kleine attentie uitdelen, dit naar aanleiding van de actie Steenbreek. Hierbij willen we ons inzetten voor meer groen en minder steen zodat heftige regenval beter opgevangen kan worden.

Van 11.00-12.00 uur kunnen de wijkbewoners terecht in ’t Trefpunt waar de raadsleden en wethouders ze welkom heten en in gesprek gaan. De wijkbezoeken geven bewoners de gelegenheid met de coalitieleden in gesprek te gaan over wat er leeft in de wijk en ideeën neer te leggen om hun wijk te verbeteren. Ook kunnen de bewoners van gedachten wisselen over bijvoorbeeld plannen van het gemeentebestuur.