Sinds een aantal weken vinden geen fysieke vergaderingen van de gemeenteraad plaats door de maatregelen rond het coronavirus. Dat wil niet zegt dat er niets gebeurt. De fractie van GroenLinks Barendrecht houdt iedere donderdagavond haar fractievergadering. We spreken elkaar op afstand door middel van een videobijeenkomst. 

De videobijeenkomsten gaan ook ingezet worden voor de agendacommissie en andere overlegvormen. Een vergadering van de gemeenteraad waarbij gestemd moet worden is lastig omdat volgens de gemeentewet de leden fysiek aanwezig moeten zijn. Er wordt gezocht en gewerkt aan een oplossing. De eerstvolgende digitale raadsbijeenkomst zal gehouden worden op 14 april a.s. en is live te volgen via internet. Tijdens deze bijeenkomst worden de gevolgen van het Coronavirus voor Barendrecht besproken. De technische vragen die GroenLinks voorafgaande aan deze bijeenkomst heeft ingediend zijn hieronder te lezen.  

Er zijn veel vragen over wat er in Barendrecht gebeurt en welke maatregelen worden getroffen in deze crisis. Het college van B&W geeft wekelijk een raadsbrief uit met veel informatie. De tweede brief is bij dit bericht gevoegd.

De fractie van GroenLinks wenst een ieder sterkte en we zijn per email en telefoon bereikbaar. Zie onze contactgegevens.

 

Vragen ten behoeve van de bijeenkomst van de gemeenteraad over de coronacrisis op 14 april a.s. om 20.00 uur live te volgen via internet. 

Technische vragen GroenLinks:

1. Is de capaciteit van de opzet voor hulpvragen en hulpverlenen door Present en KOW te verhogen als de crisis op haar hoogtepunt is?

- Kunnen mensen die in die situatie geen boodschappen mogen/ kunnen doen geholpen worden?

- Is met de supermarkten en MKB gesproken over het leveren van standaardpakketten in een dergelijke situatie?

- Zijn er communicatieplannen om op kort termijn meer buurtinitiatieven te creëren voorhanden?

2. Welke middelen zijn voorhanden om de 1e lijnszorg te versterken als de crisis op haar hoogtepunt is?

3. Barendrecht kent verpleeghuizen en woonvoorzieningen voor mensen met een beperking?

-  Is er een plan om de gevolgen van en uitbraak in een van die voorzieningen in goede banen te leiden?

- Werken de verschillende instellingen met elkaar samen om de gevolgen van een uitbraak te bestrijden? Bijvoorbeeld scheiden van zieken en gezonde bewoners.

4. Opstarten na de crisis?

- Zijn daarvoor uitgangspunten geformuleerd?

- Welke uitdagingen, afbouwen van maatregelen, inhalen van evenementen, enz. zijn er?